Bij consumenten en partijen als bouwers, vloerverwarmingsspecialisten en zelfs parketbedrijven, bestaat vaak grote onduidelijkheid over de toepassing van parket op vloerverwarming. Daarom is een speciale werkgroep opgericht om het belangrijke thema ‘parket op vloerverwarming’ actiever te gaan promoten. De groep bestaat uit ervaren mensen binnen de parketwereld: Toon van Westerhoven, Gerben Lieverdink, Dick van de Klok en Kees Pouw. 

”Talloze verhalen, vaak volstrekt onjuist, doen de ronde en zetten parket op vloerverwarming geheel onterecht neer als zijnde een onmogelijke of op zijn minst risicovolle combinatie. Het tegendeel is echter waar: parket op vloerverwarming is juist een perfecte combinatie. Dankzij een sterke lobby vanuit de PVC branche wordt dit product steeds nadrukkelijker naar voren geschoven als zijnde het beste alternatief voor op vloerverwarming. Veel mensen zouden echter veel liever hout op de vloer hebben maar zien door de bomen het bos niet meer. Het is dus tijd voor een tegengeluid.”

Dick van de Klok: ”Met een aantal collega’s uit de branche hebben we een werkgroep opgericht met als doel een project in de steigers te zetten dat parket op vloerverwarming intensief gaat promoten. Veel bedrijven uit de branche zijn benaderd of zij bereid zijn deel te nemen en zich o.a. financieel te verbinden aan het project. Inmiddels hebben reeds 15 bedrijven hun deelname bevestigd. Hiermee komt ook budget vrij om de plannen te gaan verwezenlijken. Janke Papa van marketingbureau het Plan zal het project gaan begeleiden en heeft inmiddels in overleg met de werkgroep een plan van aanpak opgesteld dat binnenkort aan de deelnemende bedrijven zal worden gepresenteerd.”

Het is de bedoeling om een intensieve campagne te gaan voeren. Ook zal een speciale website worden ontwikkeld waar alle informatie over parket op vloerverwarming te vinden zal zijn. Dick: ”Brochures met daarin alle informatie over zowel vloerverwarming alsmede vloerkoeling zijn ook onderdeel van het project. Voor bedrijven die bewust bezig zijn met dit onderwerp zijn vignetten beschikbaar die de consument het vertrouwen geven bij een specialist te kopen die verstand van zaken heeft. Uiteindelijk zal alles ertoe moeten leiden dat de mind-set bij zowel particuliere als zakelijke gebruiker verandert en parket op vloerverwarming als een uitstekende keuze zal worden gezien.”

”Mochten bedrijven na het lezen van dit artikel zich aan willen sluiten dan juichen we dat uiteraard toe!”