De PCI-groep is zich als toonaangevende fabrikant van chemische producten voor de bouw bewust van haar verantwoordelijkheid voor het milieu, en draagt met duurzame bouwchemische producten bij tot milieuvriendelijke renovatie van gebouwen en verduurzaming van nieuwe gebouwen. In het kader van haar duurzaamheidsstrategie communiceert de onderneming de actuele stand van haar duurzaamheidsactiviteiten alsmede de toekomstige maatregelen en doelstellingen.

De bouwsector met inbegrip van de bouwchemie is verantwoordelijk voor een groot deel van de CO2-emissies. Als toonaangevende fabrikant van chemische producten voor de bouw is de PCI-groep zich met de beide merken PCI en THOMSIT bewust van haar verantwoordelijkheid. Sinds de oprichting van de onderneming speelt duurzaamheid bij de PCI-groep een belangrijke rol, en vormt inmiddels een integraal onderdeel van alle bedrijfsactiviteiten. Zo bracht de PCI-groep al in 1974 de eerste oplosmiddelvrije primer op basis van kunsthars op de markt.

Sindsdien is er al veel bereikt. Naast kwaliteit, gebruiksvriendelijkheid en veiligheid ligt de nadruk bij de productontwikkeling en productie met name op emissiearme producten. Dankzij gecertificeerde milieukeurmerken zorgt de onderneming voor maximale transparantie.
• Ongeveer 98% van alle THOMSIT-producten en 82% van de PCI-producten zijn nu al uiterst emissiearm en geclassificeerd met EC1- resp. EC1 PLUS-keurmerken volgens GEV-EMICODE. Een groot aantal producten is bovendien onderscheiden met de “Blauwe Engel”.
Van de productie tot de verwijdering van haar producten richt de PCI-groep zich op het behoud van resources dankzij het gebruik van hernieuwbare grondstoffen en recycling.
• Zo is de harssmelt in de dispersielijmen gebaseerd op natuurlijke boomhars, die als het ware “levend” wordt geoogst.
• Het papier van de papieren zakken die worden gebruikt voor de verpakking van de poederproducten bestaat voor 100% uit hernieuwbare grondstoffen uit duurzaam beheerde bossen.
• Circa 84% van het totale afval op de locaties wordt fysiek gerecycled.
• 200 ton van de kunststofverpakkingen bestaat voor 100% uit gerecycled materiaal.
De PCI-groep werkt voortdurend aan een vermindering van de CO2-voetafdruk. Tot de reeds geïmplementeerde maatregelen behoren bijv.:
• Toevoeging van lichte vulstoffen: Tijdens het transport zorgt het geringe gewicht van deze producten voor een CO2-besparing tot 33% per vierkante meter legoppervlak ten opzichte van traditionele tegellijmsoorten.
• Nieuwe technologieën: Dankzij de CSA-technologie, waarop octrooi is aangevraagd, wordt de CO2-voetafdruk van de producten gereduceerd. Bij de productie van klinkers ontstaan 35% minder CO2-emissies, o.a. vanwege de geringe brandtemperatuur van CSA-cement in vergelijking met traditioneel Portlandcement.
• Vermindering van verkeer tussen de verschillende locaties en een verbeterde logistiek. Sinds begin 2021 kon dankzij deze maatregelen jaarlijks ca. 8000 ton worden bespaard, wat overeenkomt met meer dan 300 vrachtwagentransporten.

Alle drie de vestigingen van de PCI-groep in Duitsland – Augsburg, Hamm en Wittenberg – inclusief de afdeling Verkoop, hebben met succes een hercertificering van het energiemanagementsysteem ondergaan, en voldoen daarmee aantoonbaar aan de eisen van ISO 50001:2018. Dit wordt jaarlijks gecontroleerd door TÜV-Süd.
De PCI-groep neemt ook deel aan verschillende projecten (bijv. als partner in het klimaatpact van de Augsburgse economie en het Sentinel Haus Institut) of aan evenementen zoals het Heinze Klimaatfestival voor de Bouw.

Duurzaamheid wordt binnen de PCI-groep holistisch bekeken volgens de ESG-benadering (Environment, Social, Governance). Om concrete doelen en verdere maatregelen in het kader van een gedetailleerde duurzaamheidsstrategie te ontwikkelen, heeft de onderneming gespecialiseerde werkgroepen gevormd. Deze zijn al enige tijd actief op het gebied van productsystemen, fabrieken, logistiek, werkomgeving en communicatie. Tijdens regelmatige bijeenkomsten wisselen de groepen informatie uit over de bereikte mijlpalen en leggen zij de volgende stappen vast.

Als toonaangevende producent van hoogwaardige chemische producten voor de bouw ligt de duurzaamheidsfocus van de onderneming op de gebieden “duurzame productsystemen” en “duurzame fabrieken” – zonder andere gebieden te verwaarlozen.
Op het gebied van “productsystemen” is het de bedoeling het aandeel gecertificeerde emissiearme producten verder te vergroten, de CO2-voetafdruk van producten verder te verkleinen door duurzame productieprocessen en nieuwe technologieën, voortdurend te werken aan duurzamere verpakkingen, en het recyclingpercentage en de recycleerbaarheid van kunststofverpakkingen te vergroten.

Op het gebied van “fabrieken” ligt de nadruk op vermindering van de CO2-voetafdruk van de vestigingen door efficiënte maatregelen om energie te besparen, hetzij door de overschakeling op moderne LED-verlichting, wat neerkomt op een besparing van 50 ton CO2, of een eigen fotovoltaïsche inrichting op de locatie Augsburg (ingebruikname najaar 2023). Hierdoor kan ongeveer 23% van het totale elektriciteitsverbruik van de locatie Augsburg worden gedekt door milieuvriendelijke en duurzame energie.
Met deze en andere maatregelen wil het bedrijf tegen 2030 25% van de Scope 1- en Scope 2-emissies besparen (vergeleken met 2022), en de Scope 3-emissies verder reduceren.

Meer informatie: https://www.pci-afbouw.nl/nl/over-ons/duurzaamheid en https://www.thomsit.nl/over-thomsit/duurzaamheid/