Het thema “Duurzaamheid” speelt in onze maatschappij een steeds grotere rol. De firma MEISTERWERKE heeft nu haar eerste duurzaamheidsrapport gepubliceerd. Met het online-duurzaamheidsrapport 2021 presenteert het Duitse familiebedrijf de resultaten die tot dusverre zijn behaald en informeert het over de verdere strategische richting op het gebied van duurzaamheid. Op de bedrijfswebsite www.meisterwerke.com is speciaal voor dit onderwerp een nieuw gedeelte gecreëerd, dat bezoekers via het menu-item “Sustainability” kunnen oproepen.

“Wij zijn al tientallen jaren bewust bezig met duurzaamheid”, benadrukt beherend vennoot Guido Schulte. “Voor het opstellen van het rapport hebben wij ons milieubewustzijn en onze duurzame werkwijze bewust onder de loep gelegd. We laten aan onze belanghebbenden zien waar we op dit moment staan en wat we door consequent doorontwikkelen willen bereiken op economisch, ecologisch en sociaal gebied.”

De facetten van duurzaam handelen lopen bij MEISTERWERKE uiteen van de hernieuwbare grondstof hout als integraal productbestanddeel en efficiënt energiemanagement in het bedrijf tot aan de actief beleden sociale verantwoordelijkheid, zowel intern als extern. Met een mix van informatieteksten, illustraties en infografieken maakt het online-duurzaamheidsrapport inzichtelijk welke invloed duurzaamheidsaspecten hebben op product- en procesinnovaties, de inzet van middelen en de samenwerking met partners in de hele waardeketen.

Deze eerste verslaglegging brengt het duurzame engagement van de vloerenfabrikant uit Westfalen (foto hierboven) naar een bindend niveau – een richting waarin het bedrijf ambitieus verdergaat met het voornemen voortaan om de drie jaar een uitvoerig duurzaamheidsrapport volgens specifieke criteria (GRI-richtlijnen) te publiceren.

Het duurzaamheidsrapport 2021 kan online worden ingezien op https://www.meisterwerke.com/en/sustainability.html