Werkgevers en vakbonden in de afbouw hebben een cao-resultaat bereikt. Zowel in maart als in september gaan de lonen voor iedereen met 150 euro omhoog. Gemiddeld komt het neer op een loonstijging van 9 procent.

Er vallen zo’n negenduizend mensen onder de cao afbouw. Zij voeren beroepen uit als stukadoor en vloerenlegger. De cao moet gaan gelden voor 2024 en 2025. Doordat het om een vast bedrag gaat, gaan werknemers met de laagste inkomens er het hardst op vooruit.

Verder is afgesproken dat de lonen in 2025 met de inflatie meestijgen. “Dat biedt namelijk een stukje zekerheid als het gaat om passende compensatie van het koopkrachtverlies dat zou kunnen ontstaan”, zegt Anthony Williams, bestuurder bij vakbond CNV.

Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over een zogenaamde ‘blijfbonus’ die het voor vaste medewerkers aantrekkelijk moet maken om op de krappe arbeidsmarkt in dienst te blijven. “Die wordt uitgekeerd als je vijf of tien jaar in dienst bent. We willen daarmee vooral jongeren stimuleren in de sector te blijven”, vertelt Williams. Verder zijn er afspraken gemaakt over een minimale stagevergoeding van 20 euro per dag.

Vakbondsleden hebben tot half januari om over het aanbod te stemmen. Als de meerderheid instemt, is de cao definitief.