Het heeft even geduurd, maar hier is de volgende aflevering van de klik verbinding soap waarin Unilin en I4F elkaar juridisch in de haren blijven vliegen over patenten, plagiaat en illegale licenties.

I4F reageerde vandaag op (volgens hen) “vage beschuldigingen geuit door Unilin waarvan I4F vindt dat dit ongefundeerd is.” Het gaat om patenten van I4F. “Niets meer dan anticoncurrentie propaganda.” In 2016 en 2017 besliste de Rechtbank in Den Haag en bevestigde het European Patent Office dat het patent van I4F op de 3L Triplle Lock terecht gedeponeerd is. I4F gelooft er heilig in dat dit patent geen inbreuk maakt op bestaande patenten van Unilin. Maar de Belgen denken daar anders over.

Het is volgens I4F niet de eerste keer dat Unilin met dergelijke vage beschuldigingen komt: tot nu toe heeft de kritiek van Unilin nog niet tot een rechtstreekse rechtszaak geleid waarin het patent van I4F werd aangevochten, aldus I4F. Unilin vermeldt ook nergens expliciet welke van haar patenten geschonden zouden worden door het patent van I4F. “Dus wel beschuldigen maar geen juridisch gevolg geven aan deze beschuldigingen geeft aan hoe zwak ze staan”, aldus I4F, dat stelt dat de Belgen dit alleen maar doen om klanten te ontmoedigen om te kiezen voor de verbindingen van I4F. In de ogen van het bedrijf uit de Antillen (met sinds kort een kantoor in Eindhoven) is deze propaganda met opzet bedoeld om de geloofwaardigheid van I4F te ondermijnen.

“De recente, sterke groei van van het aantal licentienemers bij I4F bevestigt de vraag vanuit de markt naar de technologie en visie van ons bedrijf om fabrikanten te voorzien van betekenisvolle innovaties tegen een redelijke prijs. I4F zal alles in het werk stellen om dit anticoncurrentie gedrag te bestrijden dat vernieuwing blokkeert, kosten onnodig opdrijft en keuzevrijheid beperkt”, aldus een strijdbaar klinkend I4F. Wordt ongetwijfeld vervolgd…