Beste Vakgenoten

Normaal gezien informeren wij jullie op deze pagina voer de zaken waarmee wij als Gilde van Parketteurs bezig zijn of over de activiteiten die we hebben georganiseerd. Als er een bedrijf of organisatie ons gedachtengoed ondersteunt, kan hij of zij zich aanmelden als “Vriend van het Gilde”.