INretail, de VLOK Vakgroep Parket, Parket Alliance en Platform Parketbranche hebben de handen ineengeslagen om te komen tot nieuwe legvoorschriften. De huidige, derde editie van de Legvoorschriften Parket is in 2012 tot stand gekomen onder auspiciën van het toenmalige Hoofdbedrijfschap Ambachten. Met de versie 2020 moet de branche voorzien worden van de nieuwste technische inzichten voor het leggen van houten-, kurk-, laminaat- en PVC-vloeren en het bekleden van trappen.

Onder de titel Legvoorschriften 2020 deed de VLOK Vakgroep Parket tijdens de InCoDa 2019 een beroep op de branche om te komen tot vernieuwde legvoorschriften voor parket,  omdat de Legvoorschriften Parket een onderdeel van de Algemene Voorwaarden 2016 van de VLOK Vakgroep Parket vormen en ook de basis zijn bij de beoordeling van de werkzaamheden van parketteurs ingeval van geschillen

Draagvlak

Door het verdwijnen van het Hoofdbedrijfschap Ambachten moest een nieuwe manier gevonden worden om te zorgen voor een breed draagvalk voor de nieuwe legvoorschriften. Die is er nu in de vorm van Projectgroep Legvoorschriften 2020 waarin de van belang zijnde  brancheorganisaties vertegenwoordigd zijn.

Planning

De eerste inventarisatiefase gaat nu van start met een oproep aan alle vakmensen om te komen met suggesties voor verbetering. Daarvoor zijn de huidige, derde editie van de Legvoorschriften Parket toegankelijk gemaakt op de site www.legvoorschriften.nl. Suggesties kunnen tot 29 maart via die site worden ingebracht.

Een werkgroep van deskundigen zal in april beginnen met het verwerken van de binnengekomen suggesties. Het is de bedoeling om de werkzaamheden zo spoedig mogelijk af te ronden, met als streven om de nieuwe Legvoorschriften in de vorm van een mobile responsive website tijdens de Interieur Collectie Dagen (13 – 15 september 2020) te presenteren.

Oproep

Projectgroep Legvoorschriften 2020 roept jou als vakman of vakvrouw op je suggesties voor verbetering of aanvulling van de huidige legvoorschriften met ons te delen. Dat kan eenvoudig via het informatieformulier op de site www.legvoorschriften.nl. Je hoeft er geen uitgebreid verhaal van te maken (dat mag wel), maar stip de kern van jouw verbetering aan.

Graag ontvangen we jouw reactie vóór 29 maart. Iedereen die een reactie inzendt krijgt persoonlijk bericht over het vervolg.

Projectgroep Legvoorschriften 2020 bestaat uit: Marjan Spronk van INretail, Walter Esch van Platform Parketbranche, Charles van Kesteren van Parket Alliance en Kees Huisman van de VLOK Vakgroep Parket.