Benno Broen

CLICK PVC VLOEREN

Onvoldoende vlakke vloeren, acclimatiseren, ontbrekende zwel ruimte, foutieve ondervloeren en stoelen met wieltjes

In de wereld van vloerbedekkingen is er een opvallende trend zichtbaar: de groeiende populariteit van click pvc vloeren. Deze moderne variant van de klassieke dry back vloeren, bekend om zijn lijmbasis, wint snel terrein dankzij zijn gebruiksgemak. Click pvc vloeren kunnen relatief snel geïnstalleerd worden en voldoen, mits correct geplaatst met de juiste ondervloer, zelfs aan de strenge 10Db geluidsnorm die vaak in appartementsgebouwen geldt.

Echter, deze toenemende populariteit brengt ook nieuwe uitdagingen met zich mee. Veel consumenten en stoffeerders worden geconfronteerd met onvoorziene problemen, die voortkomen uit een cruciaal aspect dat vaak over het hoofd wordt gezien: de vlakheid van de ondergrond. Een niet voldoende vlakke ondergrond kan leiden tot vervelende complicaties, variërend van geluidsoverlast tot fysieke schade aan de vloer. In deze column voor Vloeren Business duik ik dieper in de wereld van click pvc vloeren en onthullen ik waarom een perfect vlakke ondergrond essentieel is voor een succesvolle installatie.

 

De essentie van vlakheid

Een fundamenteel aspect dat vaak over het hoofd wordt gezien bij de installatie van click pvc vloeren, is de vlakheid van de ondergrond. De normen voor deze vlakheid zijn strikt: de afwijking mag niet meer zijn dan 2 tot 3 millimeter op een rei van 200 centimeter. Dit lijkt misschien een kleine marge, maar in de praktijk blijkt dat veel dekvloeren hier niet aan voldoen. De meeste dekvloeren vallen onder vlakheidsklasse 3, wat inhoudt dat er een maximale afwijking van 7 millimeter op een rei van 200 centimeter is toegestaan.

Het probleem met een onvoldoende vlakke vloer is tweeledig. Ten eerste leidt het tot een klapperend geluid wanneer men over de vloer loopt. Dit geluid ontstaat omdat de click pvc vloer niet volledig vlak op de ondergrond ligt en bij belasting gaat bewegen. Ten tweede kan het constant veren van de vloer onherstelbare schade toebrengen aan de click verbindingen. Deze verbindingen zijn ontworpen om eenzijdig een bepaalde hoeveelheid spanning aan te kunnen, maar bij te veel beweging kunnen ze uit elkaar gaan of zelfs breken.

 

Het belang van juist egaliseren

Om deze problemen te voorkomen, is het essentieel dat de ondergrond voldoende geëgaliseerd wordt. Een standaard egalisatie laag van 2 millimeter is vaak onvoldoende om de vereiste vlakheid te bereiken. In plaats daarvan wordt aangeraden om altijd een egalisatie dikte van minimaal 5 millimeter aan te houden. Dit lijkt een kleine aanpassing, maar het kan een wereld van verschil maken. Een bijkomend voordeel van deze aanpak is het financiële aspect. Door direct voor de juiste dikte te kiezen, voorkom je latere kosten voor reparaties of aanpassingen. Klanten zullen het waarderen als de eindfactuur lager uitvalt dan verwacht, in plaats van te worden geconfronteerd met onvoorziene extra kosten.

 

Acclimatiseren

Acclimatiseren is een cruciaal proces in de voorbereiding van het leggen van een click PVC vloer. Volgens de handleidingen van de meeste fabrikanten moet deze vloer minimaal 48 uur acclimatiseren voor installatie. Dit proces houdt meer in dan alleen het materiaal laten rusten in de betreffende ruimte. Een belangrijk, maar vaak over het hoofd gezien, detail is dat de verpakkingen geopend moeten worden. Dit stelt het materiaal bloot aan de omgevingstemperatuur van de kamer, zodat het zich daaraan kan aanpassen. Bovendien is het essentieel om de pakken gelijkmatig te verdelen over de gehele ruimte in plaats van ze op te stapelen. Dit zorgt ervoor dat elk deel evenveel tijd heeft om zich aan te passen, wat helpt om uitzetting of krimp na installatie te minimaliseren en zorgt voor een duurzamer en stabielere vloer.

 

Risico’s rondom installatie

Naast het egaliseren is er nog een cruciaal aspect waar rekening mee gehouden moet worden: de zwel ruimte. Tijdens het installeren van een click pvc vloer is het belangrijk om rondom minimaal 6 millimeter zwel ruimte vrij te laten. Dit geldt ook voor de aansluitingen bij kozijnen, ramen, tegelvloeren, en dergelijke. Deze ruimte is noodzakelijk voor de vloer om uit te zetten en te krimpen door temperatuur verschillen.

Een veelgemaakte fout is het afdichten van deze zwel ruimte met kit. Hoewel kit voor velen elastisch lijkt, voorkomt het de noodzakelijke beweging van de vloer. Dit kan leiden tot problemen zoals het bol staan van de vloer. Eveneens is het af te raden om zware meubels zoals een keukenblok, kookeiland of meubelmaatwerk direct op de click pvc vloer te plaatsen, omdat dit de bewegingsvrijheid van de vloer beperkt.

 

De juiste ondervloer

Een ander punt van aandacht is de keuze van de ondervloer. Niet elke ondervloer is geschikt voor gebruik onder click pvc vloeren. De meeste fabrikanten adviseren een ondervloer met een druksterkte van minimaal 400 kPa. Het gebruik van een ondervloer met een lagere druksterkte kan leiden tot te veel beweging in de vloer, wat weer schadelijk is voor de click verbindingen.

Het is daarom van cruciaal belang om altijd de specificaties van de fabrikant te volgen en niet te besparen op de ondervloer. Een foutieve keuze kan leiden tot kostbare reparaties of zelfs het volledig vervangen van de vloer.

 

Een onderschat gevaar

Tot slot is er nog een veelvoorkomend risico in veel huishoudens: stoelen met enkele wieltjes. Deze stoelen zien er misschien stijlvol uit, maar de puntbelasting van enkele wieltjes zijn enorm hoog. Dit zorgt voor een aanzienlijke druk op de click verbindingen, die hierdoor eenvoudig kunnen breken. Een oplossing is het kiezen voor stoelen met type W wielen, die de druk beter verdelen en daardoor minder schade aanrichten aan de vloer.

 

Dus

De installatie van click pvc vloeren lijkt misschien eenvoudig, maar vereist aandacht voor detail en kennis van zaken. Door rekening te houden met de vlakheid van de ondergrond, de juiste egalisatie, zwel ruimte, de keuze van de ondervloer en het type wielen onder stoelen, kun jij veelvoorkomende problemen voorkomen. Een goed geïnformeerde consument kan zo optimaal genieten van een probleemloze click pvc vloer.

 

En

Schuif vloerklachten niet meteen af op je leverancier, kijk eerst eens waar jij zelf of je klant verantwoordelijk voor zijn. Materiaal fout; realiseer je goed dat PVC vloeren gemaakt worden in een batch van duizenden meters, een materiaal fout betekend automatisch een batch fout.

Onafhankelijk deskundigen beoordelen door heel Nederland dagelijks vloerklachten, zij weten aan welke criteria er voldaan moet worden voldaan.

 

Benno Broen, onafhankelijk deskundige in vloeren, deelt vol passie zijn kennis en kunde in de branche. info@floorinspector.nl

Beëdigd en onafhankelijk deskundige in vloeren

 

 

 

 

Copyright
© 2023/2024 Business Content Media Den Haag. Niets uit dit artikel of deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch,  op geluidsband of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever Business Content Media/Vakblad Vloeren business magazine.

Dit artikel is verschenen in Vakblad Vloeren business magazine, editie februari 2024. Nog geen abonnement of wilt u een abonnement cadeau geven? Mail naar linda@businesscontentmedia.nl voor de meest recente aanbieding

Scherm­afbeelding-2024-02-27-om-10.21.09-300x235.png