Geuroverlast bij de klant na het leggen van een nieuwe vloer. Het is een verschijnsel dat voor veel leggers herkenbaar in de oren zal klinken. Vaak zijn het de geuren van uitwasemende lijmen, lakken, olie of de vloerbedekking zelf en duurt deze geur kortstondig. De vakgenoten van het Duitse blad en site boden wand und decke schreven er een artikel over, een korte samenvatting en een verwijzing naar het volledige artikel volgen hieronder.

Allereerst: geen zintuig heeft zo’n grote invloed op onze gevoelens als de reukzin en een kwade geur zorgt dus altijd voor een onaangenaam gevoel. Let ook op het onderscheid tussen emissie en immissie (wat veel minder vaak wordt gebruikt): emissies zijn gasvormige, vloeibare of vaste bestanddelen uit materialen en producten. Immissies is hoe deze emissies in het milieu (lucht, aarde, water) binnendringen. Het ene wordt dus het andere maar is niet hetzelfde. Iedere geur is dus het gevolg van een emissie maar niet iedere emissie is ruikbaar.

Uiteraard is iedere geurwaarneming subjectief en wordt dus individueel beoordeeld: wat de ene vindt stinken ruikt de nader niet of vindt dit niet hinderlijk. Sommige stoffen zijn in de allerkleinste hoeveelheid al ruikbaar, andere in grotere hoeveelheden nog steeds niet. Wettelijke grenzen voor wat er wel of niet ruikbaar mag zijn bestaan (nog) niet. Maar een geur, merkbaar of niet, mag geen gevaar voor de gezondheid opleveren. Geuroverlast kan leiden tot stress. Toch zijn er relatief weinig klachten waarbij een luchtmonster wordt genomen na het aangeven van geuroverlast (zeg maar: stank). Let wel, de neus is vele malen gevoeliger voor sommige geuren dan de beste meetapparatuur.

Veel mensen kunnen prima ruiken maar omschrijven WAT ze ruiken is niet zo eenvoudig. Dus krijg je omschrijvingen als ‘chemisch’, ‘muf’, ‘ranzig’, ‘amandelgeur’, ’teerachtig’, ‘zoetig’, ‘zeeplucht’, ‘naar tapijt stinken’, ‘PVC lucht’, ‘dode dieren’ of  ‘een vieze wasmand’. Het moment waarop geuroverlast optreedt speelt ook een rol: vijf jaar na het leggen ineens stank in de kamer? Dan heeft het meestal niet aan de legger gelegen maar het kan nog steeds. Geuractieve stoffen treden in de loop van tijd uit een materiaal en worden opgeslagen in andere materialen. Dit heet met een vakterm een secundair depoteffect. Hierna treden deze geuren naar buiten: door het tapijt heen omhoog of via de plinten en voegen en naden van elastische vloerbedekking. Een voorbeeld is wanneer er op een teerachtige ondergrond (bitumen) is gelegd die op het beton van de constructievloer is gesmeerd. Het komt nauwelijks nog voor maar bestaat nog steeds.

Waar komt de stank vandaan? Het kan uit de vloer of de wanden komen, via vloerbedekking, behang, verf, lijmen maar ook uit meubelen, gordijnen et cetera. Vaak is de oorsprong vocht, temperatuurwisselingen (van heel koud naar heel warm en omgekeerd) maar ook leg- of montagefouten. Bij het beoordelen van een klacht op stank is het zeker van groot belang om dit door een ervaren beoordeler te laten doen, want, zoals gezegd, geen klacht is zo subjectief als geuroverlast. De beoordelende expert kan luchtmonsters nemen en deze nameten of na laten meten in een laboratorium op de aanwezigheid van stankveroorzakende stoffen in de lucht. Dit kan eenvoudig met een glazen potje en een goed sluitend deksel. Rekening houdend met het moment van het monster nemen (vloer is al geruime tijd droog, vloer is nog aan het uitwasemen, vloer is net verlijmd, de afwerking is nog maar net opgedroogd, et cetera) laat de expert het monster een nacht staan op kamertemperatuur om daarna te meten en vast te stellen. Het lijkt vergezocht, maar geuroverlast is wel degelijk een thema, zeker wanneer het optreden van bepaalde geuren van tevoren door de legger niet wordt uitgelegd aan de opdrachtgever.

Het volledige artikel (in het Duits) waarbij nog dieper op de mogelijke oorzaken van geuroverlast wordt ingegaan en waar de conclusie is dat het lastig objectief te beoordelen valt door welke partij dan ook (anders dan bij zichtbare of voelbare klachten over een vloer):

https://www.boden-wand-decke.de/gerueche-aus-dem-fussboden-die-wichtigsten-einflussfaktoren-332109/