Op maandag 18 december organiseerde het ROC Midden Nederland, ondersteund door INretail, een bijeenkomst met als thema de toekomst van de parketopleidingen.

Bij de introductie benadrukte Joop van den Bosch (foto hieronder), manager van onder andere de bouw- en vakopleidingen ROC Midden Nederland, het belang van een specialistische opleiding voor parket. In Nieuwegein is de enige opleiding van Nederland gevestigd en hier is ook de vakkennis en zijn er gespecialiseerde opleiders beschikbaar. Het is van groot belang dat een dergelijke opleiding blijft bestaan, waarbij er momenteel zo’n 30 leerlingen zijn.

Dit aantal is eigenlijk te weinig voor een kostendekkende opleiding, maar het ROC Midden Nederland is al jaren bereid om dit vak in het aanbod te behouden. Voorwaarde is dan wel brede steun vanuit de branche en gezamenlijk zorgen voor voldoende instroom. Aanmelden kan in september en januari, waarbij er nu 4 nieuwe leerlingen zich aangemeld hebben voor begin volgend jaar.

Belangrijke basis voor het vakmanschap zijn de juiste legvoorschriften. Kees Huisman (VLOK) en Fred Witkamp (commissielid, foto hieronder) gaven een update van de vernieuwing van deze legvoorschriften, waar sinds 2019 zijn een aantal specialisten mee bezig is. Daarbij is ook de ambitie gekomen om legvoorschriften voor PVC vloeren en traprenovatie te ontwikkelen.

De nieuwe legvoorschriften zijn, naar verwachting, medio 2024 gereed. Het proces heeft langer geduurd dan gehoopt, door onder andere vertraging vanwege Corona. Maar ook de toenemende complexiteit van het parketleggen speelt hierbij een rol. De snelle opkomst van bijvoorbeeld vloerverwarming heeft tot gevolg dat dit element terug moet komen in deze legvoorschriften.

De commissie heeft dus veel nieuwe ontwikkelingen mee moeten nemen in deze legvoorschriften, hetgeen ervoor zorgt dat deze zeer actueel zullen zijn. Tevens zullen deze in digitale vorm worden aangeboden, waardoor het een actueel document zal zijn (de updates zullen elke keer duidelijk gedocumenteerd worden). Het leggen volgens deze voorschriften is namelijk een belangrijk onderdeel voor parketteurs om klantvriendelijk te kunnen werken.

De nieuwe legvoorschriften zijn tevens meegenomen in de nieuwe leermiddelen die het ROC Midden Nederland de laatste tijd heeft ontwikkeld. Docenten Dirk Ploegers en Peter Nieuwpoort (beiden hieronder) toonden het digitale materiaal, dat alle elementen bevat die leerlingen nodig hebben om de opleiding goed te kunnen volgen. Theorie wordt ondersteund met diverse visuele hulpmiddelen (zoals YouTube filmpjes) en ook de praktijkopdrachten staan uitgebreid beschreven.

Een belangrijke investering in de toekomst van de opleiding, waarbij de opleiders ook de voortgang van de leerling kunnen volgen en eventueel een aangepaste ondersteuning kunnen geven. Ook heeft het ROC Midden Nederland geïnvesteerd in een nieuw praktijklokaal, waar de leerlingen aan de slag kunnen om de praktijk te leren. Hiervoor zijn een aantal keren per jaar speciale praktijkweken ingepland. De deelnemers aan deze ochtend hebben het lokaal bezocht en de reacties hierop zijn heel positief.

Tenslotte is een uitgebreide discussie over de instroom voor de parketopleiding. Hierbij is onder andere gesproken over de ondersteuning van het project Interieurvakman (door Inretail ontwikkeld), maar ook de bereidheid van ondernemers voor snuffelstages, bedrijfsbezoeken en bezoeken van scholen is aan de orde gekomen. Deelnemers zijn hier positief over en er zal actie richting VMBO scholen ondernomen worden om dit te stimuleren.

Joop van den Bosch gaf tenslotte een korte toelichting over de mogelijkheden voor samenwerkingsverbanden, die in andere branches heel succesvol zijn. Een dergelijk samenwerkingsverband is een stichting van de branche, die bijvoorbeeld de garantie geeft aan de opleider dat er een minimum aantal opleidingsplekken wordt gegarandeerd. Als de instroom een jaar te laag is, dan wordt dit bijvoorbeeld financieel aangevuld, zodat het ROC de opleiding in stand kan houden.

Conclusie van de aanwezigen is dat het een goede discussie is geweest en dat de opleiding veel moderner en uitgebreider is dan de meeste dachten. Het is dan ook belangrijk om dit beter te communiceren, zodat het imago en de mening over opleiden positief gaat veranderen.

Als branche moeten we hiermee aan de slag en hiervoor zullen een aantal initiatieven opgestart gaan worden, waarvoor betrokken partijen op korte termijn met elkaar overleg gaan voeren.