De PCI Groep heeft op 8 oktober 2020 haar nieuwe ultramoderne distributiecentrum in Augsburg geopend in aanwezigheid van de lokale pers en de vakpers en van vertegenwoordigers van de stad Augsburg, de lokale politiek en het Beierse ministerie van Arbeid. Door de opening van het distributiecentrum wordt de logistieke infrastructuur van de onderneming met 2300 vierkante meter uitgebreid en neemt de laadcapaciteit met meer dan 30% toe.

PCI Groep is een leidende aanbieder van innovatieve bouwchemische producten. Met haar merken PCI en THOMSIT biedt de PCI Groep integrale systeemoplossingen die worden ondersteund door een uitgebreide service. Met voortdurende investeringen in een ultramoderne infrastructuur, in geavanceerde logistieke en productiefaciliteiten, schept de PCI Groep de voorwaarden voor een verdere groei en stelt zij de toekomst van haar vestigingen en de arbeidsplaatsen van haar medewerkers veilig.”Het pas geopende distributiecentrum is een nieuwe bouwsteen in onze strategie om onze onderneming met moderne productie-installaties op de toekomst voor te bereiden. Enerzijds om onze kernmarkten en klanten nog beter te kunnen bedienen en anderzijds ook om onze vestiging in Augsburg te versterken, hier arbeidsplaatsen te behouden en nieuwe te scheppen”, zegt Marc C. Köppe, bestuursvoorzitter van PCI. “Wij geloven in een succesvolle toekomst voor ons bedrijf!”

Het nieuwe distributiecentrum 
De werkzaamheden voor het nieuw distributiecentrum, met een investeringsvolume van rond de vijf miljoen, zijn van start gegaan in het najaar van 2019. Na een bouwtijd van slechts één jaar heeft PCI ondanks de beperkingen als gevolg van de coronapandemie haar technisch geavanceerde distributiecentrum volgens planning voltooid. De volledige ingebruikneming is gepland voor januari 2021.

De uitbreiding met 2300 vierkante meter omvat 1200 extra opslagplaatsen, vier nieuwe laadperrons voor vrachtwagens en een overdekte ruimte inclusief laadterrein van 3000 vierkante meter. Daarmee neemt de laadcapaciteit met meer dan een derde toe tot circa 415.000 pallets per jaar. Jaarlijks kunnen zo’n 5500 tot 8000 vrachtwagens extra worden afgehandeld. Het distributiecentrum wordt via automatische pallettransporteurs op de bestaande logistiekinfrastructuur aangesloten en breidt deze uit, zodat de producten ook bij een verdere groei in korte tijd bij de klant zijn. PCI garandeert binnen Duitsland levering op de volgende werkdag – voor maximaal voordeel in de bouw.

Officiële opening
Bij de officiële opening van het distributiecentrum op 8 oktober waren ook vertegenwoordigers van de politiek aanwezig, onder wie Carolina Trautner, de Beierse minister van Gezin, Arbeid en Sociale Zaken, en namens de stad Augsburg het hoofd Economische Zaken dr. Wolfgang Hübschle. “De regio is zwaar getroffen door de structuurverandering en de coronacrisis. Des te meer verheug ik mij over deze investering in toekomstige arbeidsplaatsen in de economische vestigingsplaats Augsburg, die voor heel Beieren van groot belang is. Dat is een goed bericht voor mijn thuisregio Augsburg”, aldus Carolina Trautner. Dr. Wolfgang Hübschle voegt eraan toe: “De PCI Groep is met circa 500 werknemers in Augsburg een van onze grootse werkgevers. De onderneming bewijst dat men in Beieren, en ook hier in Augsburg, nog steeds concurrerend kan produceren en tegelijkertijd op verantwoorde wijze met de thema’s duurzaamheid en milieuvriendelijkheid kan omgaan.”

Emmervulinstalatie in Hamm 
Tegelijk met het nieuwe distributiecentrum is ook de nieuwe emmervulinstallatie bij de vestiging in Hamm voltooid, waarmee de vulcapaciteit voor poederstoffen in de emmer wordt verdubbeld. De bouw van het nieuwe distributiecentrum in Augsburg en van de krachtige emmervulinstallatie in Hamm is onderdeel van een reeks continue investeringen van de PCI Groep om de groei van de onderneming en de toekomstbestendigheid van de vestigingen te waarborgen. Een mijlpaal was de investering in de overname van de West-Europese bouwchemieactiviteiten van Henkel met de merken THOMSIT en Ceresit in 2017.