Vloerenfabrikant Tarkett publiceert de gids “Principes voor Human Conscious Design”, met daarin handvaten en richtlijnen voor inclusief interieurontwerp. Tarkett benadrukt dat niet alleen fysieke aspecten, zoals toegankelijkheid, van belang zijn bij het ontwerpen van een ruimte, maar ook mentale aspecten: hoe gebruikers een ruimte ervaren en hoe ze zich er voelen.

De inrichting van onze omgeving heeft invloed op de manier waarop we deze beleven, erdoor navigeren, ermee omgaan en informatie verwerken. Met name in de zorg, in scholen en in werkomgevingen is het van belang om hier rekening mee te houden. Denk hierbij aan ruimtes waar men zich kan terugtrekken en aanpasbare meubels en verlichting. De gids ‘Principes voor Human Conscious Design’ van Tarkett presenteert diverse oplossingen om ruimtes zo effectief mogelijk af te stemmen op zowel collectieve als individuele behoeften.

Het belang van een inclusief ontwerp

Bij het ontwerpen van een ruimte wordt doorgaans veel aandacht besteed aan fysieke aspecten, zoals praktische toegankelijkheid, terwijl het mentale aspect vaak onderbelicht blijft. Mensen ervaren en verwerken een ruimte en hun omgeving niet allemaal op eenzelfde manier. De inrichting van onze omgeving heeft invloed op de manier waarop we deze beleven, erdoor navigeren, ermee omgaan en de informatie verwerken. Voor de een kan een rumoerige werkomgeving met veel mensen prettig zijn, terwijl de ander de voorkeur geeft aan een stille plek zonder afleiding. Sommige van deze verschillen worden erkend als specifieke kenmerken, ook wel bekend als ‘neurodiversiteit’.

Waarneming van de omgeving

Het ervaren en verwerken van een ruimte kan voor hyper-of hypogevoelige mensen uitdagend zijn. Elke seconde worden we blootgesteld aan miljoenen stukjes sensorische informatie, ofwel prikkels. Toch kunnen we er slechts vijftig bewust verwerken. Hoe we deze indrukken verwerken, is een van de belangrijkste aspecten die een individuele persoonlijkheid bepalen. Het rapport kijkt goed naar mensen die deze indrukken op een andere manier verwerken. ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) en autisme worden uitgelicht, maar het zoomt ook in op inclusief ontwerpen voor mensen met dementie. Zij kunnen te maken krijgen met bijvoorbeeld hypergevoeligheid, een veranderende perceptie of ze hebben moeite met sociaal contact. Het is belangrijk dat mensen zich af en toe kunnen terugtrekken om tot rust te komen en dat een ruimte voor iedereen vertrouwd aanvoelt.

Een prettige ruimte

Tarkett streeft ernaar om ruimtes in te richten voor iedereen. Ruimtes ontwerpen voor iedereen en tegelijkertijd rekening houden met individuele verschillen kan een uitdaging zijn maar inclusief ontwerpen hoeft niet tot compromissen te leiden. Het is belangrijk om te erkennen dat er een aanzienlijke overlap is tussen onze behoeften, of die nu neurodivers of neurotypisch zijn. Daarom richt Tarkett zich niet eenzijdig op de voorkeuren van een specifieke groep, maar past het belangrijke criteria toe, zoals één ruimte met één functie, eenvoudige navigatie en aanpasbare meubels en verlichting. Zo kan een ruimte voldoen aan een breder scala van eisen zonder dat het leidt tot inspiratieloze ruimtes. Allemaal toepasbaar in commerciële omgevingen, scholen, universiteiten en buurtcentra.

Voor de gids “Principes voor Human Conscious Design, klik hier