Eind 2024 zullen de plannen gerealiseerd zijn en zullen de nieuw te bouwen poederfabriek en het nieuwe logistieke centrum in gebruik genomen worden. Omdat duurzaamheid een belangrijk speerpunt is voor Uzin Utz is er bij de nieuwbouw onder meer veel aandacht voor gebruik van duurzame materialen, het gebruik van duurzame energiebronnen en voor biodiversiteit. Om de biodiversiteit in en om de nieuwe productielocatie vorm te geven werkt Uzin Utz (voorheen Unipro) onder andere samen in het project “AdoptIDee” met scholieren uit groep 6 van de Haaksbergse basisschool “De Kameleon”.

AdoptIDee is een initiatief van PNO Consultants en laat scholieren uit groep 6 en 7 de handen ineen slaan met innovatieve bedrijven uit Groningen en Haaksbergen. Door kinderen na te laten denken over ‘echte’ innovatie-uitdagingen van bedrijven komen zij al in een vroeg stadium in contact met IT, innovatie en daaraan gerelateerde werkgebieden. Een win-win situatie: de scholieren en medewerkers uit het bedrijfsleven kunnen van elkaar leren, het onderwijs wordt gedynamiseerd en door de frisse blik van kinderen wordt ‘terminale serieusheid’ bij bedrijven tegen gegaan.

De kinderen uit groep 6 van de Haaksbergse Kameleon hebben van Uzin Utz een duidelijke probleemstelling gekregen: hoe zorgt Uzin Utz door bij bijvoorbeeld de gevels te gebruiken voor een goede ondersteuning van de biodiversiteit bij de nieuwbouw? Tijdens de eerste bijeenkomst in de tuin van Uzin Utz Nederland werd door Manager Duurzaamheid Annette Schumer het begrip biodiversiteit uitgelegd en maakten de scholieren kennis met een 4-tal dieren die rondom ‘de groene fabriek’ van Uzin Utz leven. Het junior-innovatieteam heeft in kleine groepen deze dieren bestudeerd zodat de scholieren nu precies weten hoe deze dieren leven, wat ze eten en hoe vaak ze zich voortplanten.

In de tweede sessie, die begin juni heeft plaatsgevonden, heeft het innovatie-team de naastgelegen locatie van de nieuwbouw van Uzin Utz bezocht zodat de scholieren zich een goed beeld kunnen vormen van de natuurlijke leefomgeving van de gekozen dieren. Aan de hand van de probleemstelling bedenken de scholieren in kleine groepen een oplossing voor het biodiversiteits-vraagstuk van Uzin Utz en werken dit uit in een concept. Eind juni zal het junior-innovatieteam hun oplossing aan Uzin Utz presenteren.

Zo helpen de leerlingen van de Kameleon uit Haaksbergen Uzin Utz aan een creatieve bijdrage aan hun duurzaamheidsambities en draagt Uzin Utz Nederland op haar beurt op speelse wijze bij aan de werknemer van de toekomst.