Uit het net verschenen Marketingrapport Vloerbedekking 2018 van marktdata.nl blijkt dat een verhuizing of verbouwing in de helft van alle gevallen de aanleiding is voor de aanschaf van een nieuwe vloer. Het onderzoeksrapport geeft een helder beeld van zowel het consumentengedrag met betrekking tot vloeren als de in- en verkoop van vloeren door de woondetaillist in Nederland. Marktdata.nl legde zowel consument als detailhandel vragen voor.

In het consumentenonderzoek is de consument gevraagd naar de belangrijkste reden voor de (meest recente) aanschaf van een nieuwe vloer. Een verhuizing of verbouwing vertegenwoordigt in de helft van de gevallen het hoofdmotief voor de aanschaf van vloerbedekking. Als gevolg van de opleving van de woningmarkt is dit aandeel ten opzichte van de voorgaande editie van het onderzoek flink gestegen. Ongeveer een kwart van de motieven heeft betrekking op slijtage van bestaande vloer. Een veranderende smaak en de mode vertegenwoordigt 18 procent van de motieven. Een uitgebreide samenvatting van het rapport vindt u in nummer 2 van Vloeren Business Magazine.

Meer info over het omvangrijke rapport: www.marktdata.nl