Arbo online meldt dat de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Tamara van Ark) in een brief aan de Tweede Kamer heeft geschreven dat de boetes voor het niet naleven van de Arbowet voor werkgevers, groot of klein, fors worden verhoogd. Dit omdat slechts 45 procent van de bedrijven in ons land een RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie) heeft die aan de wettelijke bepalingen voldoet en dat is veel te weinig.

De Inspectie SZW krijgt ook de bevoegdheid om direct een boete op te leggen wanneer bij inspectie een RI&E en een bijbehorend plan van aanpak ontbreken. Tot nu toe mocht de dienst alleen maar waarschuwen, maar dat verandert dus. Uit de Arbo-balans van TNO uit 2018 blijkt dat slechts 45 procent over een RI&E en een plan van aanpak beschikt. Dat is gelijk aan de hoeveelheid van het jaar er voor, met andere woorden: men heeft de schouders opgehaald en is verder gegaan. En dat is, zo stelt het Ministerie terecht, schokken: 55 procent doet niets met de wettelijke verplichting om de bescherming van de werknemers op schrift te stellen enzo bij te dragen aan de preventie van risico’s.

Geen RI&E? Dat kost voortan maximaal 4.500 euro wanneer de Inspectie hier op stuit. Geen plan van aanpak? Maximaal 3.000 euro. Geen van beide? Maakt u zelf de optelsom. De Staatssecretaris roept werkgevers- en werknemersorganisaties op om hun achterban te informeren en belooft kleine ondernemingen te ondersteunen in het opstellen en uitvoeren van een RI& E.