UNILIN, afdeling vloeren, ontvangt als eerste vloerenfabrikant (volgens de Belgische fabrikant) het felbegeerde EU Ecolabel voor zijn DPL-vloeren (direct pressure laminate). UNILINs Pergo- en Quick-Step-laminaatvloeren en Pergo-parket zijn al dragers van het label Nordic Swan. “Dat de laminaatvloeren van Pergo, Quick-Step en Balterio uit de standaardproductie nu ook het EU Ecolabel krijgen, toont aan dat UNILIN zijn belofte nakomt om gezonde en duurzame vloeren te produceren, en betekent tegelijk een versterking van zijn marktpositie”, zo stelt men in Wielsbeke.

Het EU Ecolabel werd in 1992 ingevoerd door de Europese Commissie. Dit label voor uitmuntende milieuprestaties wordt toegekend aan producten en diensten die tijdens hun hele levenscyclus aan strenge ecologische normen voldoen: van grondstoffenwinning tot productie, verdeling en verwijdering. De criteria voor het verkrijgen van het Ecolabel worden bepaald door diverse stakeholders, waaronder ngo’s, overheden, de industrie, de academische wereld en consumentenverenigingen. Het EU Ecolabel bestaat voor een waaier aan producten en diensten, en is bedoeld als leidraad voor consumenten die informatie willen over de impact ervan op de gezondheid en het milieu.

Eind januari 2017 werd het EU Ecolabel voor vloerbedekkingen op basis van hout, kurk en bamboe herzien en werden ook laminaatvloeren erin opgenomen. Dit vrijwillige label gaat veel verder dan de wettelijke vereisten. Zo impliceert het EU Ecolabel een streng verbod op het gebruik van bepaalde chemicaliën en past het voor andere chemische stoffen veel lagere grenswaarden toe dan in de geldende wetgeving. Om voor een EU Ecolabel in aanmerking te komen moeten vloerenfabrikanten:

 • grondstoffen gebruiken die op een duurzame manier geproduceerd worden;
 • voldoen aan specifieke criteria gebaseerd op de levenscyclus van het product;
 • het energieverbruik tijdens de productie verlagen;
 • het gebruik van gevaarlijke stoffen drastisch verminderen;
 • het niveau van gevaarlijke residu’s beperken;
 • de bijdrage tot binnenluchtvervuiling beperken;
 • duurzame en kwalitatief hoogstaande producten promoten.

Het EU Ecolabel is een van de meest praktische instrumenten om de circulaire economie in de eengemaakte Europese markt te bevorderen. UNILIN heeft in zijn activiteiten altijd zeer veel aandacht gehad voor duurzame bevoorrading en afvalverwijdering, en dat blijft zo. UNILIN houdt zich, naar eigen zeggen, strikt aan de volgende principes:

 

 • Het cascadeprincipe geldt als basis voor de circulaire economie: UNILIN streeft ernaar om het hout zo lang mogelijk in de grondstoffencyclus te houden door ook bijproducten van houtafval als grondstof te gebruiken. Het bedrijf is van mening dat hout enkel voor energiedoeleinden mag worden gebruikt als geen verdere recycling meer mogelijk is.
 • Koolstofschuld vermijden (koolstofschuld = het verschil tussen de uitgestoten CO2 en de CO2 die op termijn wordt opgenomen door nieuw aangeplante bomen) door de levenscyclus van het hout te verlengen. Een boom heeft 40 jaar nodig om 1 ton kooldioxide op te nemen. Door levenscycli aan het hout toe te voegen krijgt een nieuwe boom de kans om kooldioxide op te nemen voor de geoogste boom zijn kooldioxide vrijgeeft.
 • Mondiaal denken door de logistieke cirkel lokaal te sluiten: UNILIN verzamelt zijn grondstoffen zoveel mogelijk lokaal. Bijna alle houtbronnen bevinden zich binnen een straal van 400 kilometer.
 • Duurzame vloeren met lange levenscycli produceren.