“De wereldwijde verkoopcijfers van MMFA-leden laten zien dat ook wij niet immuun zijn voor de algehele achteruitgang van de bouwsector en laten in 2023 een daling zien van -20% binnen alle categorieën vergeleken met 2022. Een uitzonderlijke groei vertoont SPC nog altijd (met 3,9%), waardoor het een totaal marktaandeel van 65% bereikt ten opzichte van andere MMF-categorieën.” Dit stelt de MMFA, de fabrikantenvereniging van modulaire vloersystemen uit meerdere lagen, zoals PVC, SPC en designvloeren.

De categorie “hout” had vorig jaar het meest te lijden, wat zich uitte in een omzetdaling van bijna -28,7% ten opzichte van 2022. Voor de polymeerproducten komt het verlies neer op -19% van de totale omzet. Ondanks een neerwaartse trend die volgt op vorig jaar, variëren de kwartalen, met voor veel regio’s een opleving tegen het einde van de maand.

Omschakeling van marktaandeel

In zijn totaliteit was de daling in de houtcategorie wijdverspreid, met een wereldwijde omzetdaling van -28,7% en een verkoop van 9,1 miljoen m². Evenzo daalde de verkoop van polymeerproducten met -19% met een verkoop van 73,8 miljoen m² in 2023. SPC-producten zien hun marktaandeel in de loop der jaren toenemen, ten koste van LVT-producten en, in mindere mate, hout. Het marktaandeel van EPC blijft stabiel.

LVT clic had als categorie het meest te lijden met een daling van -55,7% (verkoop van 14,2 miljoen m²). MMFA-leden verkochten 5,9 miljoen m² EPC-producten, wat neerkomt op een daling van -19,7%. Voor de best presterende categorie, tot slot, steeg het verkoopvolume van SPC-producten, met +3,9% over het afgelopen jaar tot een totale verkoop van 53,7 miljoen m².

Consistentie tussen regio’s

Ondanks de algemene daling van de verkoop van polymeerproducten blijven de grootste markten hetzelfde vergeleken met 2022. De regio West-Europa loopt qua volume voorop met een verkoop van 43,6 miljoen m², een daling van -12% ten opzichte van 2022. De SPC-categorie is de meest succesvolle in Europa en vertegenwoordigt een omzet van 34 miljoen m² in 2023, gevolgd door LVT click (met een verkoop van 11,8 miljoen m²) en EPC (met een verkoop van 4,6 miljoen m²).

Daarna volgen opnieuw de VS met een verkoop van 18,7 miljoen m², wat neerkomt op een daling van -38,4% ten opzichte van de verkoopcijfers van 2022. Wat betreft groei kende Azië een substantiële groei van +52,5% (2,3 miljoen m²) in 2023, terwijl Latijns-Amerika achterop bleef (+10,9%). Frankrijk (verkoop van 12,5 miljoen m2) verslaat Duitsland (verkoop van 11,5 miljoen m2) nipt als de landen waar de MMF-verkopen het meest succesvol is, waarmee de top twee van vorig jaar wordt omgedraaid.

In Europa zelf is er een zichtbare waterscheiding, waarbij Oost-Europa een stijging van +26,2% laat zien, aangevoerd door torenhoge verkopen in Polen (2,5 miljoen m2) en Tsjechië (1,4 miljoen m2, bijna het dubbele van de 2022).

Ondanks dat de houtcategorie het goed doet in Noord-Amerika (135.190 m², +18,26%), werden de grootste verliezen in heel Europa geregistreerd (-28,8% in het Westen en -34,3% in het Oosten).

Veranderingen onder marktkampioenen

Voor alle polymeerproducten bleven de VS in 2023 wereldwijd de grootste markt voor MMFA-leden met een verkoop van 18,7 miljoen m², hoewel er een daling van -38,4% werd geregistreerd vergeleken met 2022. Terwijl sommige landen zoals Oostenrijk (+8,3%), Denemarken (+21,8), Italië (+26,2%) en Polen (+34,5%) een solide groei laten zien, vertonen andere grotere markten, waaronder Duitsland (- 24%) en Frankrijk (-4,8%), een neerwaartse trend. Het is vermeldenswaard dat Noorwegen met een stijging van 25% langzamer in de buurt komt van de grens van 1 miljoen m².

Wat de verkoop van LVT clic betreft, blijft Frankrijk de grootste markt van de MMFA-leden voor flexibele LVT click-producten in West-Europa, met een verkoop van 4,5 miljoen m² ondanks een daling van het verkoopvolume met 24,6%. Daarna volgen Duitsland met 2,2 miljoen m² (-55,4%) en Groot-Brittannië (1,1 miljoen m²; -54,5%). Hoewel de markt in Noord-Amerika een grote klap te verduren kreeg, is deze nog altijd de grootste met een verkoop van 1,5 miljoen m² (-85,7%) LVT click-producten in 2023. Hoewel de daling van het marktaandeel van LVT in het voordeel uitviel van SPC-producten, kon hun stabiele omzetgroei de daling van de flexibele click-markt niet compenseren.

Voor houtproducten zijn Duitsland en Oostenrijk goed voor ongeveer 78% van de totale omzet, er vond echter een daling plaats van de omzet in Duitsland (-28,25%) en Oostenrijk (-27,44%). Naast de twee grootste markten voor MMFA nam Zwitserland (359.164 m²; -15,82%) de derde plaats over van Denemarken (266.927 m²; -38,5%) vergeleken met 2022. In Oost-Europa bleef Tsjechië de grootste markt, met een verkoop van 269.910 m² (-34,72%).

Anticiperen

Hoewel de algemene verkoopcijfers het niveau van 2019 weerspiegelen, laten de verschillen tussen elk kwartaal van 2023 zien dat herstel en vooruitgang niet noodzakelijkerwijs lineair verlopen. Aanhoudende mondiale ontwrichtingen zoals de oorlog in Oekraïne, het Midden-Oosten en de spanningen in de Rode Zee – evenals de daarmee samenhangende kosten van logistiek en grondstoffen – blijven hun effecten uitoefenen op verschillende branches, en de MMF-sector vormt hierop geen uitzondering. Hoewel het wellicht lastig is om de toekomst van de verkoopcijfers van MMFA-leden voor het komende jaar te voorspellen, geeft de opwaartse curve die in het laatste kwartaal van het jaar in alle regio’s en categorieën werd waargenomen ruimte voor de verwachting dat de markt zich snel zal stabiliseren.