Begin dit jaar hebben VLOK, Koninklijke INretail, Parket Alliance en Platform Parketbranche een start gemaakt met het vernieuwen van de Legvoorschriften Parket. De reden is dat er technisch veel is veranderd, er andersoortige werk- en afwerkvloeren zijn bijgekomen met hun eigen karakter en er is behoefte aan legvoorschriften voor PVC en trapbekleding.

De eerste stap is inmiddels afgerond: ophalen in branche wat er beter kan, wat achterhaald is en wat er nieuw bij moet in de nieuwe Legvoorschriften. Op 18 september jongstleden is de projectgroep Herziening legvoorschriften bij elkaar gekomen om het net op te halen. Na verschillende oproepen in vakbladen en nieuwsbrieven van brancheorganisaties heeft de branche input geleverd voor de nieuwe legvoorschriften. De belangrijkste feedback is dat zaken niet altijd goed gaan in het verkoopproces en bij het leggen van vloeren. Dat kan zijn in de voorlichting en in de uitvoering, maar ook bijvoorbeeld in de voorinspectie van de ondervloer.

Naast deze feedback heeft de projectgroep Herziening Legvoorschriften gesproken over de aanpak van het project: het creëren van draagvlak, het betrekken van leveranciers (die nu veelal eigen normen hebben) en ondernemers, de samenstelling van de werkgroep deskundigen, inspraak van andere belanghebbenden of deskundigen na het maken van conceptteksten, het doel en de financiering.

Over het doel is de commissie het roerend eens: de kwaliteit in de branche verhogen en dus klachten voorkomen. De Legvoorschriften moeten:

– helpen problemen voorkomen;

– helderheid verschaffen voor koper en verkoper over wat de koper mag verwachten;

– discussies tussen leveranciers en verkoper/parketteur over aansprakelijkheid voorkomen; en

– handvatten geven (branchenormen) voor degenen die geschillen moeten beoordelen.

Kortom, de projectgroep wil met de nieuwe legvoorschriften en ondersteunende documenten de branche helpen professionaliseren.

 

De inhoud van de nieuwe Legvoorschriften wordt volledig transparant: ook de consument kan de Legvoorschriften raadplegen. Via de site www.legvoorschriften.nl zullen voortgang én conceptteksten voor commentaar gepubliceerd worden. Verbeterpunten in het oude document kunnen nog steeds gemeld worden via het contactformulier op de site.