Tarkett heeft onlangs in Parijs de nieuwe Climate Roadmap voor 2030 aangekondigd die geheel in lijn ligt met het klimaatakkoord van Parijs dat onder andere tot doel heeft gesteld om de opwarming van de aarde te beperken tot 1.5 graad Celsius. Tarkett wil een daling in de uitstoot van broeikasgassen met 30 procent bewerkstelligen voor de gehele productieketen in 2030.

Het onafhankelijke bureau Science Based Targets (SBTi) is inmiddels begonnen met het evalueren en goedkeuren van dit doel van Tarkett. De route naar dit doel verloopt via drie deeldoelen die het bedrijf Scope 1, 2 en 3 noemt. Het terugdringen van emissies bij het eigen bedrijf is Scope 1, bij de energie die Tarkett voor productie gebruikt is Scope 2, bij de toeleveranciers en het transport naar eindklanten is Scope 3. SBTi is een samenwerking tussen CDP (Carbon Disclosure Project), de Verenigde Naties, World Resources Institute (WRI) en het Wereldnatuurfonds (WWF). De doelen van SBTi zijn gebaseerd op wetenschappelijke studies en gericht op het beheersen van de CO2 uitstoot om zo de gevolgen van opwarming en klimaatverandering te beperken.

Omdat de bouwindustrie ongeveer 40 procent van de uitstoot van broeikasgassen (en 60-70 procent van de totale vervuiling van de planeet) voor zijn rekening neemt kan deze sector een verschil maken wanneer het zich inzet voor vermindering van de uitstoot, zo redeneert Tarkett.
“Samen met onze teams hebben we de doelen gesteld in lijn met het klimaatakkoord, nu werken we nauw samen met SBTi om onze doelen goedgekeurd te krijgen en door te stomen naar een carbon-neutrale wereld in 2050. Omdat slechts 10 procent van wat wij willen behalen afkomstig is uit onze eigen productie is dit een enorme uitdaging. De rest van wat we willen halen ontstaat bij het winnen van grondstoffen en bij het verbranden van onze producten na gebruik. Dus vanaf nu de gehele keten betrekken in de doelen waar wij naar streven is een win-win situatie. Het helpt ons als Tarkett om onze eigen uitstoot terug te dringen, maar ook die van andere partijen. We hebben als fabrikant een enorme verantwoordelijkheid binnen de bouw. En hebben dus alle betrokken partijen nodig om samen zo snel mogelijk het doel te bereiken”, zo zegt Arnaud Marquis, Chief Sustainability and Innovation Officer van Tarkett (op de foto hierboven).

De afgelopen 10 jaar heeft Tarkett zijn productie-uitstoot al verminderd met 38 procent (Scope 1 en 2). Het bedrijf heeft onlangs van CDP een B score gekregen, dit is het op een na hoogste niveau van presteren op het gebied van klimaatdoelen. Dit is gebeurd door zo zuinig mogelijk met energie om te gaan bij de productie en hernieuwbare energie in te zetten, maar ook door het maken van eco-designed producten. Daarbij worden materialen van hoge kwaliteit gebruikt met een lage carbon voetafdruk. Hierdoor is er minder virgin material nodig en verlaagt Tarkett de uitstoot van broeikasgassen. Onlangs werd ook begonnen met ReStart, het terugnemen van vloeren aan het eind van hun levensloop, bij consumenten. In plaats van landwinning of verbranding is de eindbestemming van deze vloeren vanaf nu hergebruik.

Meer info: tarkett.nl