Alle gebruikers van Polyurethaan – (PU) producten zullen in de toekomst getraind moeten worden in het gebruik van deze producten. Maar, wat betekent dat precies? Uzin Utz geeft uitleg.

PU-producten worden gemaakt door een chemische reactie tussen di-isocyanaten en polyolen. Van di-isocyanaten is sinds enkele jaren bekend dat zij na huidcontact sensibilisering van de luchtwegen kunnen veroorzaken. Dat betekent normaal gesproken dat je na blootstelling allergisch kan reageren. In extreme gevallen kan dit (tijdelijke) ademhalingsproblemen tot gevolg hebben, op elk moment dat de persoon in aanraking komt met de stof.

Om deze reden heeft de EU in de REACH-wetgeving bepaald dat alle professionele gebruikers van di-isocyanaten vanaf 24 augustus 2023 getraind en persoonlijk gecertificeerd moeten zijn. Deze trainingen moeten periodiek worden herhaald. “Dit geldt niet alleen voor jou als gebruiker, maar ook voor ons productiepersoneel. Daarnaast moeten wij als producent onze verpakkingen aanpassen, dit moet in februari 2022 gerealiseerd zijn”, aldus de fabrikant.

Wat betekent dit voor mij als gebruiker van PU-producten?
Op dit moment hoef je nog niets te doen. Het trainingsprogramma wordt voorbereid door de brancheorganisatie, hoe dit precies uitgerold gaat worden is nog niet bekend. Maar, ben je werkgever? Dan is het goed om je te realiseren dat je te zijner tijd zult moeten registreren wie deze opleiding heeft gevolgd. Zodra er meer bekend is over de trainingen en de registratieplicht zal Uzin Utz ons hierover informeren.

Meer info: nl.uzin-utz.com/over-ons/wetgeving/wetgeving-pu-producten