Vloerenfabrikant wil uitstoot broeikasgassen gehalveerd hebben in 2030 als onderdeel van missie om in 2040 een CO2-negatieve onderneming te zijn en is de eerste wereldwijde vloerenfabrikant met gevalideerde Science Based Targets.

Interface is ‘s werelds eerste vloerenfabrikant die CO2-reductiedoelen heeft opgesteld die gevalideerd zijn door het onafhankelijke Science Based Target-initiatief (SBTi). Het initiatief heeft bevestigd dat Interface doelen heeft gesteld die, op basis van actuele klimaatwetenschap, in lijn zijn met de mate van CO2-reductie die nodig is om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C.

Hiermee is Interface onderdeel van een wereldwijde groep organisaties die kiest voor ambitieuze klimaatactie. Dit sluit aan bij het doel van Interface om in 2040 een CO2-negatieve onderneming te zijn als onderdeel van de Climate Take Back-missie van het bedrijf. Interface heeft reductiedoelen gesteld voor haar scope 1, 2 en 3 CO2-uitstoot.

“Het stellen van ambitieuze doelen om onze CO2-uitstoot te verminderen maakt al meer dan 25 jaar deel uit van ons DNA. Sinds 1996 hebben we de broeikasgasuitstoot van onze tapijttegelproductie in absolute termen met 95% verminderd. De aankomende negen jaar gaan we de CO2-uitstoot gerelateerd aan onze activiteiten nog verder terugdringen. De agressieve CO2-reductie waar we ons aan committeren met deze gevalideerde Science Based Targets voor 2030, zorgt voor een belangrijke tussenstap in onze duurzaamheidsreis om in 2040 een CO2-negatieve onderneming te zijn,” aldus Janneke Leenaars, duurzaamheidsmanager bij Interface. “De bouwsector is verantwoordelijk voor bijna 40% van de wereldwijde jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen. Willen we vanuit deze sector de opwarming van de aarde aanpakken, dan moeten we collectief snel handelen om de uitstoot tegen 2030 te halveren.”

Het Science Based Targets-initiatief is een wereldwijd opererende organisatie die bedrijven ondersteunt om CO2-reductiedoelen te stellen die volgens de klimaatwetenschap in lijn zijn met het beperken van de opwarming van de aarde, zoals overeengekomen in het Parijsakkoord. Het Science Based Targets-initiatief is een partnerschap van de United Nations Global Compact, het World Wide fund for Nature (WWF), het World Resources Institute (WRI) en het CDP. De aankomende jaren worden betrokken bedrijven jaarlijks gevraagd hun voortgang openbaar te maken.

De gevalideerde Science Based Targets van Interface zijn het reduceren van de scope 1 en 2 CO2-uitstoot in 2030 in absolute termen met 50% ten opzichte van de CO2-uitstoot in 2019. Daarnaast betreft het de toezegging om de absolute scope 3 CO2-uitstoot van ingekochte goederen en diensten met 50% te verlagen en om de CO2-uitstoot door zakenreizen en woon-werkverkeer van werknemers in 2030 met 30% te hebben verminderd. “Door ambitieuze, wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen te formuleren die volgens de klimaatwetenschap in lijn zijn met het beperken van de opwarming van de aarde tot 1,5°C, onderneemt Interface actie om de schadelijke gevolgen van klimaatverandering te beperken,” zegt Heidi Huusko, Senior Manager, Environment and Climate bij de United Nations Global Compact.

Interface heeft als doel om in 2040 een CO2-negatieve onderneming te zijn, als onderdeel van de Climate Take Back™-missie om een bijdrage te leveren aan de omkering van de opwarming van de aarde. De missie richt zich op het leveren van een herstellende bijdrage. Alle vloerproducten van Interface (tapijttegels, LVT en nora® rubber) zijn over de gehele levenscyclus CO2-neutraal, onafhankelijk geverifieerd via het Carbon Neutral Floors™ Programma. Dit jaar zijn de eerste CO2-negatieve tapijttegels (cradle-to-gate) gelanceerd. Met deze innovatie helpt Interface organisaties hun scope 3 CO2-impact te verlagen.

Voor meer informatie over Interface’s Science Based Targets, kijk op de website van het initiatief.