iQ Natural vertegenwoordigt de nieuwe generatie vinylvloeren in de overgang naar een circulaire samenleving. De vloeren gaan tientallen jaren mee en kunnen aan het eind van de levensduur middels het Restart®-programma door Tarkett worden teruggenomen om tot nieuwe vloerbedekking gerecycled worden, zonder verlies van kwaliteit. De homogene vinylcollectie is milieuvriendelijk ontworpen en vervangt fossiele grondstoffen door biomassa. iQ Natural biedt architecten, ontwerpers en vastgoedeigenaren een vloeroplossing met 50% minder broeikasgasemissie[1] vergeleken met de gemiddelde homogene vinylvloer[2].

Met deze introductie laat Tarkett zijn toewijding aan duurzame innovatie zien. iQ Natural verlegt namelijk de grenzen van milieuvriendelijk design, zodat klanten proactief de milieu-impact van hun projecten kunnen verminderen. Elke gebruikte vierkante meter draagt bij aan de overstap van fossiele naar hernieuwbare grondstoffen, wat ons een stap dichter bij een circulaire, CO2-neutrale samenleving brengt.

Recycling is een van de steunpilaren van een circulaire overgang, omdat het een efficiënte manier is om grondstoffen te besparen, en afval en broeikasgasemissies te verminderen[3]. iQ Natural is na installatie en na gebruik volledig recyclebaar. Na gebruik kan de vloer worden teruggenomen via het ReStart®-programma van Tarkett, waarna deze wordt gerecycled in grondstoffen voor nieuwe vloeren.

Om vinylvloeren na gebruik effectief te recyclen, heeft Tarkett in Zweden onlangs een innovatieve industriële reinigingsmethode geïntroduceerd. Hiermee kunnen lijm- en betonresten van iQ Natural-vloeren worden verwijderd, voordat ze worden omgezet in vinylkorrels van dezelfde kwaliteit als nieuwe grondstoffen.

De nieuwe generatie van iQ Natural vervangt 100%[4] van het vinyl uit fossiele bronnen door bio-attributed vinyl (BIOVYN™³). Dit betekent dat het vinyl wordt vervaardigd in een productiesysteem waar hout residu biomassa, dat niet concurreert met de voedselketen, parallel met fossiele grondstoffen wordt gebruikt. Er wordt gebruik gemaakt van bestaande bossen, wat inhoudt dat er niet specifiek bomen worden geplant of gekapt voor deze toepassing. De biomassa wordt vervolgens aan een specifiek eindproduct toegeschreven volgens de principes van de massabalans. Massabalans principes maken een ‘groene overgang’ binnen een bestaande productie-infrastructuur mogelijk, zonder dat er voor de ontwikkeling van nieuwe productiefaciliteiten een intensief gebruik van natuurlijke hulpbronnen nodig is. Dit is een essentieel hulpmiddel om de overgang te versnellen. Deze toeschrijving in de hele toeleveringsketen wordt erkend door de Roundtable on Sustainable Biomaterials (RSB). Dit zorgt ervoor dat iQ Natural profiteert van sterke duurzaamheidskenmerken, waaronder een aanzienlijke vermindering van broeikasgasemissies.

De iQ Natural-collectie bestaat uit 35 kleuren en biedt een subtiele combinatie van ton-sur-ton en neutrale kleuren, die zijn geselecteerd om op de natuur geïnspireerde interieurs te creëren. De collectie is verdeeld in vijf hoofdkleuren, die elk verschillende emoties oproepen. Het nieuwe gevlekte patroon van Natural Flakes is ontworpen om architecturale secties te markeren, vloeiende overgangen mogelijk te maken of design kenmerken in ruimtes te accentueren.

Belangrijkste kenmerken volgens Tarkett:

  • Na gebruik recyclebaar in nieuwe vinylvloeren
  • Bio attributed vinyl BIOVYN™, erkend door RSB.
  • CO2-neutrale productie: het productieproces van iQ Natural is geoptimaliseerd met energie-efficiënte maatregelen, waarbij gebruik wordt gemaakt van niet-fossiele energie. De zeer lage hoeveelheid koolstofemissies die tijdens de levenscyclus door de energiecentrales van het lokale nutsbedrijf worden gegenereerd, wordt gecompenseerd door koolstofkredieten die door Tarkett zijn gekocht.
  • Biogebaseerde[5] en ftalaatvrije weekmakers.
  • Optimale binnenluchtkwaliteit: emissies[6] van VOS < 10μg/m3.
  • Robuuste en zeer duurzame oplossing voor omgevingen met intensief en zeer intensief verkeer (de vloeren zijn vooral geschikt voor toepassingen in de gezondheidszorg en het onderwijs vanwege hun weerstand en eenvoudige reiniging en is een goed alternatief voor gietvloeren).

[1] Tijdens de levenscyclus van het product; geverifieerd door een onafhankelijke derde partij volgens de geavanceerde productennorm van de Roundtable on Sustainable Biomaterials (RSB)
[2] Gebaseerd op een vergelijking met de generieke Environmental Product Declaration (EPD) voor homogene vloeren van het European Resilient Flooring Manufacturers’ Institute (ERFMI)
[3] Het IVL Swedish Environmental Research Institute schat dat voor elke kilo gerecycled PVC, een koolstofdioxide-equivalent van 2 kilo wordt bespaard (in tegenstelling tot het verbranden van het materiaal met energieterugwinning): https://www.ivl.se/download/18.14d7b12e16e3c5c3627a3a/1574324705745/C453.pdf
[4]  BIOVYN™ geproduceerd door INOVYN, is ’s werelds eerste commerciel verkrijgbare bio-toegeschreven vinyl. Het wordt erkend door RSB, een onafhankelijke instantie die de status van ‘bio-attributed’ erkent
[5] Vervaardigd uit een plantaardige bron
[6] De hoeveelheid vluchtige organische stoffen (VOS) is 28 dagen na installatie getest en is lager dan 10 ug/m3; een drempel die 100 keer lager is dan de niveaus die in de strengste EU-regelgeving zijn vastgelegd