Dat hout een natuurlijke opslag is van CO2 is bij velen bekend. Het Centrum Hout heeft nu een online calculator waarmee een verwerker van hout de hoeveelheid opgeslagen CO2 kan berekenen, afhankelijk van de gebruikte hoeveelheid en de houtsoort.

De Centrum Hout-rekenmodule voor CO2-opslag in hout is opgezet om te kunnen berekenen hoeveel CO2 is opgeslagen in uw houtproducten. Deze producten kunnen uit één houtsoort bestaan, maar ook zijn samengesteld uit meerdere houtsoorten of producten. Ook is rekening gehouden met hout(vezels) in verschillende soorten plaatmateriaal.

Door op het vakje ‘houtsoort’ te klikken kunt u een houtsoort of plaatmateriaal kiezen. Daarbij vult u het aantal kubieke meter hout in waarvoor u de opgeslagen hoeveelheid CO2 wilt berekenen. Wanneer er meerdere houtsoorten worden gebruikt in één product kunt u meerdere houtsoorten/plaatmaterialen invoeren. U moet hier uw bruto houtmaten en bruto hoeveelheden hout invoeren.

Als alles is ingevoerd, klikt u op ‘berekenen’. Het volgende scherm verschijnt en geeft de resultaten weer. Via ‘Download als PDF’ kunt u het Centrum Hout CO2 -opslagcertificaat opslaan als PDF, en/of printen.

De calculator is te vinden op opslagco2inhout.nl