In onderling overleg hebben het bestuur van ParketGroep Nederland en Frans Maandag gezamenlijk besloten om de samenwerking per 1-10-2019 te beëindigen. Frans Maandag was per 1-1-2018 voorzitter van de groep en heeft in die tijd een aantal nieuwe zaken opgestart, zoals een nieuwe website, andere vorm van communicatie en een verdere professionalisering van de groep.

In een afscheidsbericht richting de leden van ParketGroep Nederland wenst hij de leden en de vereniging veel succes en geeft hij aan “blij te zijn dat hij kennis heeft mogen maken met een speciaal vakgebied, waarin zeker het vakmanschap van de leden ruim aanwezig is”. De taken van Frans Maandag zijn overgedragen aan het bestuur, die op korte termijn met de leden zal overleggen wat de volgende stappen zullen zijn.