Bij Uzin Utz staat duurzaamheid hoog op de agenda. Omdat duurzaamheid niet alleen gaat over producten en hoe en waar deze geproduceerd worden, is Uzin Utz onder de naam ‘U GROW’ een programma gestart voor álle medewerkers. Vaak ligt een idee ter verbetering of besparing ‘dicht bij huis’. Uzin Utz heeft hierbij de overtuiging dat als er samengewerkt wordt door alle collega’s en duurzame ideeën gedeeld worden, er gemakkelijk kleine én grote stappen gemaakt kunnen worden om steeds duurzamer te werken en te leven.

Alle 173 medewerkers gaan in kleine groepen aan de slag met duurzaamheid in de breedste zin van het woord en werken samen aan antwoorden op vragen als ‘Wat is duurzaamheid?’ en ‘Waarom is duurzaamheid belangrijk? Op deze manier wordt er draagvlak gecreëerd voor de duurzame bedrijfsdoelstellingen van Uzin Utz. De onderneming heeft vanuit de strategie ‘PASSION’ onder andere het doel om wereldwijd 25% minder CO2 uit te stoten in 2025. Daarnaast ontstaat er door ‘U GROW’ een gemeenschappelijke basis als het gaat om duurzaamheid, waardoor duurzaamheid in het DNA van de medewerkers wordt verankerd en er nieuwe en waardevolle ideeën ontstaan om samen duurzamer te werken.


Manager Duurzaamheid Annette Schumer (foto hierboven): “Na corona en een intensieve periode van groei is ‘U GROW’ van groot belang voor onze organisatie. De groepen worden daarom zó samen gesteld dat alle lagen en afdelingen van de organisatie vertegenwoordigd zijn. Zo leren we elkaar beter kennen. Dat is écht nodig, want om duurzaam te werken moet je samenwerken. Een belangrijk uitgangspunt voor de ontwikkeling van dit programma was dat het leerzaam, leuk én zinvol moet zijn.” Uzin Utz is begin april gestart met de eerste groepen, de sessies worden door zowel Annette Schumer als door een externe coach begeleid. Annette neemt als Manager Duurzaamheid inhoudelijk de deelthema’s People, Planet en Pofit voor haar rekening. De externe coach, Anoek Dalhuisen van Orange 8 zorgt ervoor dat de groepen door het uitvoeren van teamopdrachten (nog) beter leren samenwerken en communiceren. Deze bagage nemen de deelnemers weer mee in hun dagelijks werk. Eind mei zullen alle medewerkers het programma doorlopen hebben. Annette vervolgt: “We hebben er bewust voor gekozen om deze sessies extern te organiseren op een unieke locatie midden in natuur. Bij het educatief centrum van de ‘Schaapskudde’ in Haaksbergen hebben we alles gevonden wat we hiervoor nodig hebben. We gaan hier uiteraard op de fiets naar toe, want we willen onze collega’s ook stimuleren om wat vaker op de fiets naar het werk te komen.”


Na elke sessie neemt de groep een korte video op met hun ideeën over wat Uzin Utz als organisatie of de deelnemers uit de groep kunnen doen om te verduurzamen. Hierbij wordt de nadruk gelegd op ‘Wat is het kleinste dat je kunt doen’? Op 30 juni is de “Grand Finale’ tijdens de kwartaalbijeenkomst van Uzin Utz. Annette: “Na afloop van dit programma begint het eigenlijk pas. Op 30 juni zullen we samen met alle collega’s een aantal ideeën kiezen die we verder gaan uitwerken en om gaan zetten naar onze dagelijkse praktijk. Het ‘mantra’ van ‘samenwerken aan waarde met één aarde’ moet voor alle collega’s er aan bijdragen dat we met elkaar continu nadenken hoe we beter, slimmer en duurzamer kunnen werken. Met veel kleine veranderingen kunnen we samen grote impact maken. En dat is waar het om gaat.”