Zeker de helft van de schoolgebouwen moet grondig gerenoveerd of zelfs vernieuwd worden, blijkt uit onderzoek van Koninklijk Bouwend Nederland. Decennialang is er te weinig geïnvesteerd in gezonde en duurzame onderwijshuisvesting. Ongezonde scholen hebben een negatief effect op zowel de gezondheid als de leer- en werkprestaties van leraren en scholieren.

Om verbetering te stimuleren heeft Tarkett onlangs een onderwijs oplossingengids met adviezen voor het interieurontwerp van schoolgebouwen geïntroduceerd. De gids is bruikbaar voor architecten van schoolgebouwen, onderwijsbestuurders, vastgoedbeheerders en overige betrokken partijen, zoals gemeenten. Met de gids kan een aangename omgeving worden gecreëerd om in te leren en te werken.

“Tijdens de coronapandemie werd duidelijk dat veel scholen te maken hebben met een slechte binnenluchtkwaliteit. De hoge energieprijzen waarschuwen ons dat Nederlandse schoolgebouwen gerenoveerd en geïsoleerd moeten worden. Legio gebouwen voldoen niet aan de huidige ventilatie-, duurzaamheids- en gezondheidseisen en bevatten schimmel, vocht, tocht of te weinig frisse lucht”, aldus Ruben van der Plank, Key Accountmanager Education bij Tarkett.

Koninklijk Bouwend Nederland noemt als grootste knelpunt dat schoolgebouwen zich meer moeten aanpassen aan een veranderende leeromgeving, terwijl deze vaak puur op klassikaal onderwijs zijn ingericht. In het overgrote deel van de schoolgebouwen (80%) schiet de binnenluchtkwaliteit tekort. Ook op gebieden als temperatuur, akoestiek en licht zijn veel tekortkomingen op te merken.

Tarkett deelt in de oplossingengids voor scholen adviezen voor het creëren van moderne, gezonde en duurzame gebouwen om de genoemde knelpunten aan te pakken. De volgende overkoepelende thema’s komen aan bod in de gids:

  • Gerichte en modulaire oplossingen voor elke ruimte: klaslokalen worden steeds flexibeler ingedeeld om groepsprojecten, samenwerking en creativiteit aan te moedigen. Dat vraagt om modulaire oplossingen, zodat een ruimte snel anders kan worden ingericht als de situatie daar om vraagt.
  • Kostenbesparing: de totale levenscyclus van materialen moet worden bekeken (duurzaamheid, herstelbaarheid, reinigbaarheid en onderhoud). Verkeerde keuzes kunnen na verloop van tijd meer kosten, zowel op milieu- als economisch vlak.
  • Ondersteunen van actief leren: door kleurgebruik, afname van lawaai en inzet van lichamelijke beweging.
  • Stimuleren van een inclusieve en toegankelijke leeromgeving: een omgeving die optimaal is ingericht voor iedereen, ongeacht achtergrond, (mentale/fysieke) vaardigheden of neurotype is het streven. Dit betekent ook het bevorderen van toegankelijkheid en het makkelijk vindbaar maken van de juiste route in een gebouw.
  • Verbeteren binnenluchtkwaliteit: weloverwogen keuzes voor materialen kunnen het binnenklimaat positief beïnvloeden. Een goede luchtkwaliteit draagt niet alleen bij aan het welzijn en de academische prestaties, maar beperkt ook de gezondheidsrisico’s door astma en allergieën.
  • Verminderen milieu-impact van onderwijsgebouwen: CO2-uitstoot verlagen, energiebesparing en aanpakken van kansen voor recycling.

“Kwalitatief onderwijs vraagt om goed en verantwoord ingerichte gebouwen. Tarkett wil bijdragen aan een gezond onderwijsklimaat door kennis en expertise te delen, ruimtes flexibel in gebruik te creëren en uit te dagen tot toekomstbesteding en duurzaam organiseren”, zegt Ruben van der Plank, Key Accountmanager Education bij Tarkett.

De gids voor onderwijsoplossingen kunt u hier downloaden.