Tarkett introduceert een gebruiksvriendelijke CO2-calculator om klanten in alle sectoren volledige transparantie te bieden over de voetafdruk van hun vloerbedekking. De calculator biedt nauwkeurige gegevens om de CO2-impact te berekenen over de volledige levenscyclus van een product. Door gebruik te maken van geverifieerde informatie van de Environmental Product Declaration (EPD): een document met informatie over de milieu-impact van bouwmateriaal.

“De bouwsector en architecten geven aan hun CO2-uitstoot van de huidige activiteiten met minstens 40 procent te moeten verminderen, om de uitstoot voor actieve projecten te compenseren per 2030. Dit vormt een grote uitdaging. De CO2-calculator helpt door nauwkeurig inzicht te bieden in de impact van vloermaterialen, om weloverwogen beslissingen te nemen die voldoen aan hogere duurzaamheidsnormen”, zegt Edouard de la Cotardière, Vice President Marketing and Digital, bij Tarkett EMEA.


De CO2-calculator berekent de voetafdruk van een project in twee stappen. Selecteer als eerste de desbetreffende vloerencollectie van Tarkett en voer vervolgens zowel de productoppervlakte als de levensduur van een gebouw in. De resultaten houden rekening met de CO2-uitstoot tijdens elke fase van de levenscyclus van een vloer: de materiaalwinning, het transport, het energieverbruik tijdens het productieproces, het gebruik én uiteindelijk recyclen van het product. Tarkett is de enige vloerenfabrikant in Europa die linoleum, tapijttegels en vinyl na gebruik closed-loop kan recyclen.

“De CO2-calculator stimuleert aannemers om te verduurzamen en zich aan te sluiten bij het Tarkett ReStart® terugname- en recyclingprogramma van vloeren. Eén van onze belangrijkste initiatieven op het gebied van circulaire economie. Wanneer je namelijk kijkt naar de productlevenscyclus behaal je veel winst met recycling, doordat er geen nieuwe grondstoffen gebruikt worden voor nieuwe vloeren en het voorkomt verbranding van gebruikt materialen. Échte circulariteit is voor ons en een groeiend aantal partners dé manier om de ecologische voetafdruk te verkleinen”, voegt Edouard de la Cotardière toe. Zo berekent de calculator bijvoorbeeld dat het recyclen van 2.500 m² AirMaster® Salina Gold-tapijttegels van Tarkett, de CO2-uitstoot bespaart van bijna 500 retourvluchten tussen Parijs en London.

Tarkett is zich bewust van het effect dat vloerbedekkingen hebben op de planeet en streeft ernaar om deze impact te verminderen. Als antwoord op de gedeelde milieu-uitdagingen in de bouwsector biedt Tarkett diverse initiatieven. De CO2-calculator is de nieuwste stap in Tarkett’s ambitie om de CO2-voetafdruk van de sector te verkleinen. De calculator bouwt voort op eerdere duurzame initiatieven van Tarkett, waaronder het ReStart® terugname- en recyclingprogramma, de Circular Selection (verzameling van alle circulaire vloeren van Tarkett) en het Carbon Conscious Programme.