Forbo Flooring heeft twee nieuwe whitepapers gepubliceerd, die beide de duurzame toekomst als onderwerp hebben. Het document over de circulaire economie geeft een raamwerk voor een overgang naar die circulaire economie. De andere whitepaper beschrijft hoe Marmoleum een cradle-to-gate CO2-neutraal product werd, zonder elders CO2 te hoeven compenseren. De twee whitepapers maken deel uit van de gloednieuwe Live Forward campagne van Forbo Flooring.

Kort gezegd, maakt de whitepaper over de circulaire economie inzichtelijk waaraan bedrijven moeten voldoen als ze volwaardige spelers willen worden in een circulaire economie. Zo roept Forbo fabrikanten op om te investeren in onderzoek en state-of-the-art technologieën die hun producten en processen schoner en duurzamer maken. Bedrijven zouden er daarnaast goed aan doen duidelijk en transparant te informeren over de duurzame eigenschappen & kwaliteiten van hun producten en productieketen, aldus Forbo. Met die info kunnen potentiële kopers en gebruikers de juiste keuzes maken, en zo kan de duurzame cirkel op termijn gesloten worden.

De tweede whitepaper laat zien hoe Marmoleum over de afgelopen 10 jaar een cradle-to-gate CO2-neutraal product werd. Forbo had/heeft daarbij het voordeel dat de natuurlijke en hernieuwbare grondstoffen waarmee Marmoleum gemaakt wordt, zoals vlas en jute, veel CO2 opnemen tijdens hun groei. De CO2-uitstoot tijdens de productie moest wel drastisch omlaag om tot CO2-neutraliteit te komen. En dat is – onder andere door allerlei energiebesparende maatregelen in de fabriek, energiezuinig transport en het gebruik van (eigen) zonne- en windenergie – uiteindelijk gelukt.

De twee whitepapers kwamen – zoals gezegd – tot stand in het kader van de nieuwe Marmoleum Live Forward campagne van Forbo Flooring. Die zet volledig in op echt CO2-neutraal leven & bouwen, zonder compensatie via certificaten. Ook volgens Forbo moeten we onze manier van bestaan grondig veranderen. Denk daarbij aan anders eten, reizen en ontspannen, maar vooral ook anders denken. Dat zijn we onszelf en toekomstige generaties verplicht, aldus de vloerproducent. Forbo nodigt met haar Marmoleum Live Forward campagne iedereen uit om mee te gaan naar een volledig duurzame toekomst (en bewuste keuzes te maken). Die toekomst is vanzelfsprekend gemaakt van natuurlijke materialen zoals Marmoleum, die bijdragen aan een gezond en duurzaam binnenklimaat. Voor meer info over Live Forward zie www.forbo-flooring.nl/live-forward. De whitepapers kunt u inzien en downloaden op www.forbo-flooring.nl/whitepapers.