Al een half jaar is het tekort aan grondstoffen en materialen ongekend. Producenten van verf, drukinkt, lijm en kit hebben nog steeds te maken met onzekerheid in de levering van grondstoffen. Het lijkt echter geen nieuws meer. In economische bespiegelingen wordt ingegaan op de impact van corona en de steunmaatregelen. De impact van de schaarste aan grondstoffen en als gevolg daarvan de mogelijk beperkte beschikbaarheid van verf, drukinkt, lijm of kit voor de afnemers wordt amper genoemd. Dit stelt VVVR-VLK, de brancheverenigingen voor verf en drukinkt en de lijm- en kitindustrie.

“Nederlandse economie beleeft atypisch, maar stevig herstel”, kopte de ABN Amro op 4 juni. De bank meldt dat de economie aantrekt en de vooruitzichten rooskleurig zijn. Dat is één kant van de medaille. De andere kant is dat er nog steeds grote tekorten zijn aan materialen. Er zijn zelfs geen spijkers te vinden om een pallet te repareren, typeerde een ondernemer de situatie. Wat grondstoffen betreft, zit de leveringsbetrouwbaarheid op een dieptepunt. De sector heeft deze onzekerheid over de levering van grondstoffen niet eerder meegemaakt. Tekorten zijn onder andere te zien in siliconen, acrylaat en hybridelijmen.

Ondertussen zetten ondernemers in de verf-, drukinkt-, lijm- en kitindustrie alle zeilen bij om de benodigde grondstoffen te bemachtigen. Ook sommige hulpstoffen zijn beperkt te krijgen, terwijl ze wel cruciaal zijn voor het behalen van de specifieke producteigenschappen. Dat kan leiden tot beperkte beschikbaarheid van verf, drukinkt, lijm en kit, waardoor de leveringstijden van deze producten kunnen oplopen. De industrietak signaleert dat afnemers hierop reageren door enige buffer op te bouwen zodat hun projecten kunnen doorlopen.

De ABN Amro verwacht dat de economie uiteindelijk weer tot rust komt, maar zo ver is het nog niet. Er is al verschillende keren gedacht dat de piek was bereikt. Wel zijn er voorzichtige signalen in de goede richting te zien, zoals grondstoffabrieken die weer opstarten en grondstofleveranciers die hun productiecapaciteit ophogen. Het effect daarvan wordt niet op korte termijn verwacht, maar pas tegen het eind van 2021.

De VVVF (verf- en drukinktindustrie) en de VLK (lijm- en kitindustrie) brachten dit jaar al twee persberichten uit over de impact van de grondstoffenschaarste. Die situatie is nog steeds aan de orde en heeft al geleid tot force majeure voor leveranciers van verf, drukinkt, lijmen en kitten. Op de foto producten van Soudal, een fabrikant die net als alle andere te maken heeft met de schaarste aan materialen.