Jeroen de Zwart (52) begint per 1 september a.s. als directeur bij groothandel INTR. De huidige directeur en aandeelhouder Harry Elshof (63) zal zich begin 2023 terugtrekken uit de organisatie. Om de afnemers van INTR. niet alleen nu, maar ook in de toekomst, optimaal te kunnen bedienen worden verdere professionalisatie, digitale transformatie en productontwikkeling belangrijke speerpunten voor de nieuwe directeur.

Groothandel INTR. is voortgekomen uit Forinn bv en Bosgoed bv. Beide bedrijven zijn in 2018 overgenomen door Uzin Utz Nederland en zijn inmiddels volledig geïntegreerd in één groothandel met de naam INTR. Harry Elshof: “Met de integratie van beide bedrijven is mijn missie geslaagd. Het is mijn persoonlijke keuze om mijn aandelen te verkopen zodat groothandel INTR. voor 100% eigendom wordt van Uzin Utz Nederland. Er staat nu één veelbelovende organisatie met een prachtig assortiment, fantastische medewerkers en ambitieuze toekomstplannen. Een ideaal vertrekpunt voor mijn opvolger!”

INTR. is de ‘groothandel die met je meedenkt’. Met deze belofte heeft groothandel INTR. de laatste jaren een forse groei doorgemaakt. Jeroen de Zwart: “Ik verheug me enorm op om de verdere professionalisering samen met alle 80 andere collega’s verder vorm te geven. Alhoewel de groothandelsbranche en woninginrichting nieuw voor mij zijn, zie ik veel raakvlakken met wat ik in het verleden bij onder andere Fleurop heb gedaan. En wat misschien nog wel belangrijker is: Ik sta graag tussen de mensen, want uiteindelijk zijn het de mensen die het verschil maken. En volgens mij zit dat bij INTR. wel goed.”

Om een soepele overgang te creëren voor de medewerkers, de klanten en de leveranciers zullen Harry Elshof en Jeroen de Zwart vanaf 1 september ‘zij aan zij’ werken. Begin 2023 neemt groothandel INTR. afscheid van Harry Elshof. Op de foto bovenaan Jeroen en Harry.