Via arbo-online bereikt ons het bericht dat de Sociaal Economische Raad overheid en werkgevers oproept om laaggeletterdheid  in de werkomgeving te bestrijden. Met name bij beroepen met een hoog risico voor de gezondheid en de veiligheid op de werkvloer is het van belang dat werknemers instructies, veiligheidsregels en gebruiksaanwijzingen goed kunnen lezen en begrijpen.

De SER haakt in het advies ‘Samen werken aan taal: een advies over laaggeletterdheid’ in op recente plannen van het kabinet. Het kabinet trekt namelijk 84 miljoen euro uit voor de aanpak van laaggeletterdheid. Maar de SER denkt niet dat dit bedrag voldoende is.

Volgens de raad zou eerder het dubbele van dit bedrag nodig zijn om laaggeletterdheid afdoende aan te pakken. Op basis van schattingen hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met taal, rekenen en digitale vaardigheden in Nederland. Meer dan de helft van deze laaggeletterden werkt. De SER roept de landelijke overheid, gemeenten en sociale partners op om beter samen te werken bij de aanpak van laaggeletterdheid. Werkgevers hebben er belang bij om laaggeletterdheid aan te pakken. Want daardoor verbetert de communicatie in de organisatie en ook gaat de productiviteit omhoog. Werkgevers kunnen laaggeletterdheid bij werknemers signaleren en scholing op maat aanbieden.

De SER geeft in zijn advies een voorbeeld van een organisatie die werknemers taalcursussen aanbood. In deze organisatie steeg het aantal werknemers dat de Nederlandse taal beheerst op niveau B1 van 41 naar 81 procent. Op taalniveau B1 kan een werknemer de belangrijkste punten begrijpen uit duidelijke, in alledaagse taal geformuleerde standaardteksten. Door de taalcursussen konden de werknemers zelf werken aan hun eigen duurzamere inzetbaarheid. Werkgevers moeten hun werknemers doeltreffend inlichten over hun werk en de risico’s die dat werk met zich meebrengt. Ook moet hij de werknemers voorlichten over de maatregelen waarmee zij de risico’s kunnen voorkomen of beperken. Dat doeltreffend inlichten en voorlichten is alleen mogelijk als de manier waarop dit gebeurt aansluit bij de taalvaardigheid van de werknemers.

De werkgever moet dus checken of de werknemers de voorlichting en instructies inderdaad begrijpen. Blijkt dit niet het geval? Dan kan hij de voorlichting en instructies aanpassen. Maar hij kan er ook voor zorgen dat de taalvaardigheid van zijn werknemers verbetert, bijvoorbeeld door taalcursussen aan te bieden.

Wat heeft dit met het leggen van vloeren te maken? Ik moest aan het bovenstaande denken toen ik laatst een paar Poolse parketteurs vertwijfeld naar het Nederlandse etiket op een emmer met lijm zag kijken tijdens het leggen van een vloer. Trek zelf uw conclusies.