Gisteren kwam de toetsingscommissie van het Gilde van Gediplomeerde Parketteurs opnieuw bijeen op het ROC Midden Nederland in Nieuwegein (foto) waar de parketopleiding is gevestigd. Drie kandidaten werden door een commissie beoordeeld op hun aanspraak op de titel van Meesterparketteur aan de hand van een portfolio van gelegde vloeren en het beantwoorden van vragen door de commissie.

De commissie werd voorgezeten door Mari Habraken (oud-docent van de parketopleiding) en bestond verder uit Ruud Boom (parket expert), Jeffrey Middleton (oud-docent parketopleiding), Toon van Westerhoven (RIGO Verffabriek) en Jan-Willem van der Linden (Stauf Benelux). De drie kandidaten: Sahied Nadirhoessein, Mark van de Zanden en Sebastiaan van Westrenen. Sahied en Mark kwamen hun titel prolongeren, Sander kwam voor het eerst in aanmerking voor de titel. Sahied zal de titel helaas moeten afstaan, Mark kan zijn titel voor de komende vijf jaar behouden en met Sebastiaan is er een nieuwe Meesterparketteur toegevoegd aan het Gilde.

Een uitgebreid verslag van de beoordeling kunt u lezen in een komende uitgave van Vloeren Business Magazine.