Uzin Utz Nederland bv uit Haaksbergen (voorheen Unipro) gaat haar capaciteit uitbreiden met de productie van STP-lijmen. Dit is een direct gevolg van de nieuwe strategie van de Uzin Utz Group die wereldwijd onder de naam “PASSION 2025 ” wordt uitgerold waarin onder andere lokale productie van verantwoorde producten een belangrijk speerpunt is. Eind 2021 zullen deze lijmen direct uit de “groene fabriek” in Haaksbergen geleverd worden in Noord-Europa.

STP-lijmen zijn niet geheel nieuw in de markt, Uzin Utz Nederland levert deze innovatieve lijmen reeds onder de merken UZIN en Pallmann aan de projectinrichter, de groothandel en de parketteur. Gerben Bouwmeester, directeur Uzin Utz Nederland: “STP-lijmen zijn naar onze mening dé lijmen van de toekomst, want hiermee kunnen onze afnemers nóg duurzamer en gezonder werken, deze lijmen bevatten geen isocyanaten. Bovendien bestaan STP-lijmen uit één component, hierdoor zijn ze gemakkelijk in het gebruik en geven ze minder verpakkingsafval. Door de uitbreiding van onze productiecapaciteit spelen wij nu in op de veranderende vraag van de markt.”

Een ander belangrijk voordeel van de uitbreiding van de productie is de verbetering van de ecologische footprint van Uzin Utz Nederland en daarmee van de afnemers van de innovatieve STP-lijmen. Door de extra productiecapaciteit worden deze lijmen uiteindelijk dichter bij de gebruiker geproduceerd, waardoor de ecologische footprint zal verbeteren.

Uzin Utz Nederland maakt sinds 2004 onderdeel uit van de Duitse Uzin Utz Group. “PASSION 2025” is de naam van de nieuwe strategie van de Uzin Utz Group. De strategie bestaat uit 4 belangrijke pijlers: planet, people, profit en products & services. Wereldwijd worden er individuele initiatieven ontwikkeld in lijn met deze vier pijlers, vervolgens worden deze geïmplementeerd in een gezamenlijk gedefinieerd stappenplan. De investering van de Duitse Uzin Utz Group in de uitbreiding van de productielocatie in Haaksbergen is een eerste concrete invulling van de nieuwe strategie.

Vooruitlopend op de ambitieuze toekomstplannen van Uzin Utz Nederland wordt de uitbreiding van de productiecapaciteit in september 2020 gestart, de verbouwing is naar verwachting een jaar later gerealiseerd. Bouwmeester: “Deze uitbreiding zal een forse groei betekenen in de volumes die wij produceren. De nieuwe lijmen worden namelijk niet alleen voor Nederland, maar ook voor België, Scandinavië en Noord- en Oost-Duitsland geproduceerd. Ook dit betekent extra productie voor onze fabriek en volop werkgelegenheid.”