De overheid wil dat bouwbedrijven de kwaliteit van hun werk nóg meer verbeteren.  Minder gebreken bij nieuwbouw en verbouw zorgen voor lagere faalkosten, meer veiligheid én hogere bouwkwaliteit. Daarom gaat 1 juli 2022 de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) van kracht. Deze Wet stelt geen nieuwe technische eisen aan gebouwen, deze eisen zijn nog steeds afkomstig uit het Bouwbesluit 2012. Maar, op het gebied van organisatie en aansprakelijkheid gaat er voor vloerenspecialist veel veranderen.

Aannemers worden direct aansprakelijk voor hun eigen werkzaamheden, voor tijdens en na het bouwproces. Hiervoor wordt bij de vergunningsaanvraag een onafhankelijke kwaliteitsborger aangesteld namens de opdrachtgever, aannemer of architect. De kwaliteitsborger maakt een bouwdossier aan en kijkt gedurende zowel tijdens het ontwerp als op de bouwplaats mee of een gebouw voldoet aan de wettelijke technische eisen. Als hier niet aan wordt voldaan, dan kan de bouw door de gemeente worden stilgelegd.

De wijziging in aansprakelijkheid gaat voor alle bouwwerken die vanaf 1 juli 2022 worden opgeleverd van kracht. De wijziging in werkwijze (documenteren) zal gefaseerd worden doorgevoerd: vanaf 1 juli 2022 geldt dit voor oplevering van woonhuizen, vergunningsplichtige verbouwingen en kleine bedrijfspanden. Vanaf 2025 geldt dit naar verwachting ook voor meer risicovolle bouwwerken.

Wat betekent dit voor de werkwijze van vloerenspecialisten?

1. Begin NU met documenteren

Iedereen die werk aanneemt, dus zowel aannemers als onderaannemers, moeten door de wet Wkb hun eigen werkzaamheden goed documenteren om aan te tonen dat aan het Bouwbesluit wordt voldaan. Ook kan het zijn dat de kwaliteitsborger werkzaamheden aan de vloer komt inspecteren op de bouw. “Wij adviseren jou om NU al te beginnen met documenteren, hierbij kunnen onze technische adviezen en productinformatie jou helpen!”, zo adviseert Uzin Utz.

2. Check verzekeringen

Als er gebreken zijn, dan kan de opdrachtgever de aannemer dwingen om de fouten te repareren. Ook als de opdrachtgever deze fouten pas later ontdekt. De aannemer moet de opdrachtgever laten weten of en hoe hij zich heeft verzekerd tegen faillissement en risico’s op schade en gebreken. Opdrachtgevers kunnen, net als in de huidige situatie, 5 procent van het bouwbedrag (aanneemsom) parkeren bij de notaris. Nu gaat dit bedrag automatisch naar de aannemer als het gebouw klaar is. Na invoering van de Wet kwaliteitsborging keert de notaris het geld pas aan de aannemer uit, wanneer de opdrachtgever aangeeft dat alle gebreken zijn verholpen.

Tips bij het organiseren van documentatie (zoals gegeven door Uzin Utz)

  • Zorg vanaf nu voor foto’s en voor een omschrijving van de uitgevoerde werkzaamheden.
  • De Wkb geldt voor vergunningsplichtige verbouwingen en kleine bedrijfspanden die vanaf 1 juli 2022 worden opgeleverd. Alhoewel documenteren (nog) niet verplicht is voor alle gebouwen ben je vanaf 1 juli 2022 wél aansprakelijk voor je eigen werkzaamheden. Door dit goed vast te leggen sta je sterk bij een eventueel geschil en daarnaast geeft het jou tijd om het hele documentatie-proces goed te leren organiseren.
  • Documenteer onze technische adviezen
  • Documenteer onze productinformatie, deze info is eenvoudig te downloaden via onze websites www.uzin.nlwww.pallmann.nlwww.codex-x.com of www.arturoflooring.nl
  • Maak foto’s van iedere stap in de vloeropbouw, verricht vochtmetingen en registreer de uitkomst, maak bijvoorbeeld foto’s van gerepareerde scheuren en van gaten die jij hebt opgevuld, van de primer die is aangebracht en van de oplevering. Registreer de producten die je hebt gebruikt en noteer de chargenummers. Gebruik ons technische advies of de gebruiksaanwijzing op de productinformatie als checklist en neem dit mee in de planning van jouw project.
  • Maak iemand verantwoordelijk voor het contact met de kwaliteitsborger én het verzamelen van informatie.
  • Huur je ZZP-ers of andere onderaannemers in? Spreek dan goed af wat je van hen verwacht, ook zij zijn verantwoordelijk voor hun eigen werk en moeten een dossier aanleveren bij hun klant
  • Check jouw verzekeringen, neem hiervoor contact op met jouw verzekeraar.